Tiraspolul a respins examinarea celor mai stringente probleme în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Tiraspolul a respins examinarea celor mai stringente probleme în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control

După o perioadă de activitate la distanţă, membrii Comisiei Unificate de Control s-au întâlnit la 14 ianuarie la Tighina.

Proiectul ordinii de zi a fost propus de conducătorul delegaţiei Republicii Moldova (care a prezidat reuniunea de lucru) şi a cuprins întregul spectru de probleme privind Zona de Securitate care necesită soluţionare stringentă. Acestea sunt legate, în primul rând, de prezenţa posturilor ilegale care obstrucţionează libera circulaţie şi de cazurile de răpire a cetăţenilor de către reprezentanţi înarmaţi ai structurilor de forţă din stânga Nistrului. Proiectul agendei a mai inclus şi problema ce priveşte efectuarea unei analize complexe a situaţiei actuale în Zona de Securitate ca urmare a apariţiei posturilor „grănicereşti” începând cu 1 mai 2019. De asemenea, s-a cerut audierea comandantului militar privind participarea structurilor militare subordonate Tiraspolului la întrunirile în masă însoţite de prezentarea armelor de foc, organizate cu încălcarea regimului stabilit în oraşul Bender – raion cu regim sporit de securitate.

Potrivit Regulamentului de activitate al Comisiei, ordinea de zi a şedinţei se formează prin acordul tuturor părţilor, iar exponenţii Tiraspolului au refuzat şi de această dată examinarea problemelor de actualitate arzătoare. Poziţia părţii moldoveneşti a fost susţinută doar de reprezentanţii Ucrainei şi ai Misiunii OSCE în Moldova.

A fost respinsă şi propunerea delegaţiei Republicii Moldova de a convoca o şedinţă de urgenţă, cu un singur subiect pe agendă, pentru confirmarea noului reprezentant al Ucrainei în Comisia Unificată de Control – ataşatul pe probleme de apărare al Ucrainei colonel Alexei Braghineţ.

Referitor la  cele 4 rapoarte săptămânale pentru perioada de la 16 decembrie 2020 până la 12 ianuarie 2021, semnate de Comandamentul Militar Întrunit, delegaţia Republicii Moldova a menţionat că nu pot fi propuse spre aprobare, întrucât nu corespund cerinţelor impuse printr-o decizie a Comisiei  din 24 septembrie 2020. Ignorarea acestei decizii generează blocarea mecanismului de documentare şi, respectiv, de eliminare a posturilor ilegale, instalate sub pretextul luptei cu infecţia Covid-19.

Unica decizie la care s-a ajuns în cursul dezbaterilor este că părţile vor delega câte un reprezentant militar din cadrul fiecărei delegaţii pentru participare la şedinţele Comandamentului Militar Întrunit în scopul identificării soluţiei care să contribuie la înlăturarea încălcărilor regimului Zonei de Securitate comise în perioada pandemică.

Delegaţia Republicii Moldova consideră că prin acţiunile sale distructive, partea transnistreană urmăreşte scoaterea situaţiei din Zona de Securitate de sub controlul Comisiei Unificate de Control şi discreditarea totală a operaţiunii de pacificare.

Similare
RECOMANDĂRI