Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Filialei Societăţii Române de Televiziune SRL
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Filialei Societăţii Române de Televiziune SRL

Filiala Societăţii Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2021.

Cenzorul îşi va exercita obligaţiunile în conformitate cu prevederile Statutului Filialei Societăţii Române de Televiziune S.R.L. şi anume:
- va efectua controlul asupra gestiunii Societăţii şi acţiunilor administratorului;
- va controla activitatea economico-financiară, verificând rapoartele financiare;
- va efectua inventarierea bunurilor societăţii;
- va exercita alte acţiuni necesare evaluării obiective a gestiunii Societăţii.

Raportul cenzorului se va prezenta Adunării Generale a Societăţii până la data de 28 februarie 2022.

Filiala Societăţii Române de Televiziune S.R.L. invită companiile interesate de prestarea serviciilor de cenzorat să-şi prezinte ofertele. Acestea trebuie să ofere informaţii care să confirme faptul că sunt calificate în prestarea serviciilor de cenzorat/audit.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informaţii:
- Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
-  Licenţa (copia);
- Acte doveditoare (copii) privind apartenenţă la asociaţii profesionale naţionale şi/sau internaţionale;
- Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
- Preţul serviciilor acordate;
- Proiectul contractului privind serviciile de cenzorat.

Compania prestatoare de  servicii cenzorat (audit) va fi selectată prin compararea:
experienţei în domeniu şi calitatea argumentării
preţul ofertei
           
Companiile interesate, care solicită informaţii suplimentare, le pot obţine în intervalul dintre orele 9.00 – 18.00, la numărul de telefon indicat mai jos.
           
Ofertele pot fi expediate la adresa electronica sau la adresa poştală a Societăţii, cel târziu până la data de 25 noiembrie  2021, ora 17.00:
 
MD-2001, str. A. Şciusev, 31, mun. Chişinău
Contabil-şef: Covali Ion, tel. 0 691 15 806
E-mail: [email protected]
 
Similare
RECOMANDĂRI