Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

30 ianuarie 1512, a apărut Tetraevanghelul, prima carte românească tipărită

În 1512 ieromonahul Macarie tipăreşte un Tetraevanghel slavon la Târgovişte. Tetravanghelul este o carte liturgică ortodoxă. Aceasta cuprinde cele patru evanghelii canonice împărţite în pericope precedate de ziua şi săptămâna liturgică în care trebuie citite.

Textul evangheliilor conţine şi indicaţiile tipiconale. Stă de obicei pe masa altarului şi este îmbrăcat într-o ferecătură împodobită cu imagini ale evangheliştilor; tradiţia interzice folosirea pielii de animal pe masa altarului.

Tetraevanghelul nu trebuie să se confunde cu traevangheliarul sau evangheliarul, care conţine numai pericopele pentru duminici şi sărbători, aşezate după tipicul vechi, respectiv cu Duminica Învierii la început.

În 1429 monahul Gavril Uric de la Mănăstirea Neamţ copiază un Tetravanghel pentru uzul Doamnei Marina, soţia lui Alexandru cel Bun, ilustrat cu patru miniaturi pe paginile de gardă, înfăţişându-i pe evanghelişti. Este primul Tetravanghel românesc ilustrat care s-a păstrat, actual el aflându-se la Biblioteca Bodleiană a Universităţii Oxford.
Similare
RECOMANDĂRI