Comisia Europeană va sprijini România la implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă printr-un proiect în colaborare cu Banca Mondială
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Comisia Europeană va sprijini România la implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă printr-un proiect în colaborare cu Banca Mondială

Comisia Europeană va sprijini România cu punerea în aplicare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) printr-un nou proiect finanţat prin intermediul Instrumentului de Sprijin Tehnic (IST). Noul proiect IST a fost lansat la 8 martie 2022 şi va fi realizat în colaborare cu Banca Mondială pe o perioadă de 2 ani.

Proiectul va sprijini Guvernul României prin oferirea de consultanţă pentru instituirea unei coordonări interinstituţionale eficiente şi îmbunătăţirea mecanismelor de monitorizare, precum şi a mecanismelor de raportare pentru punerea în aplicare a PNRR. De asemenea, va oferi sprijin ministerelor sectoriale pentru a consolida implementarea, monitorizarea şi raportarea în cadrul componentelor tematice ale PNRR, inclusiv prin stabilirea unor sisteme de alertă timpurie pentru a identifica abaterile, întârzierile şi sugestii de acţiuni corective corespunzătoare.

Proiectul contribuie, de asemenea, la cartografierea nevoilor de asistenţă tehnică în sprijinul PNRR. În cele din urmă, acesta va oferi recomandări privind stabilirea managementului financiar, a fluxului de fonduri şi a mecanismelor de raportare a datelor necesare pentru a sprijini implementarea globală.

Acest nou proiect se bazează pe activitatea desfăşurată în 2021 în cadrul Instrumentului de Sprijin Tehnic, când Comisia a sprijinit autorităţile române în pregătirea PNRR.

România beneficiază de fonduri în valoare de 29,2 miliarde euro după ce Comisia Europeană a dat undă verde PNRR-ului la data de 27 de septembrie, iar Consiliul Uniunii Europene a aprobat la 28 octombrie, în mod oficial, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României.

Planul conţine 171 de măsuri (64 de reforme şi 107 investiţii), structurate în jurul a şase piloni şi a cincisprezece componente, astfel încât să acopere nevoile României şi să urmărească concomitent priorităţile Comisiei Europene: tranziţia verde, transformarea digitală, creştere inteligentă, coeziune socială şi teritorială, sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, politici pentru generaţia următoare, copii şi tineri.

România are pentru anul 2022 o finanţare de aproximativ 6,171 miliarde euro, a căror accesare depinde de îndeplinirea condiţionalităţilor din program. Pentru anul 2021 şi primul trimestru 2022 au fost planificate 45 de ţinte sau jaloane.

România: 8 noi proiecte selectate în cadrul IST 2022

Cu ocazia celei de-a doua runde a ITS, Comisia va sprijini România cu opt proiecte în domeniile: transformarea digitală a sistemelor de sănătate şi de îngrijire, finanţe digitale, integrarea perspectivei de gen şi previziuni economice. Trei dintre aceste proiecte sunt proiecte multinaţionale.

Exemple de proiecte

  • consolidarea capacităţilor de analiză şi previziune macroeconomică
  • utilizarea competenţelor digitale pentru transformarea sistemelor de sănătate şi îngrijire
  • consolidarea capacităţii de supraveghere în domeniul finanţelor digitale inovatoare
  • introducerea promovării perspectivei de gen în politicile publice
  • consolidarea modelului de guvernanţă în sectorul educaţiei pre-terţiare

Până în prezent, România a beneficiat de 73 de proiecte finanţate de IST sau de predecesorul său, Programul de sprijinire a reformelor structurale (PSRS). Acest sprijin a vizat o gamă largă de domenii de politică, inclusiv reforma fiscală, pregătirea investiţiilor în infrastructură, tranziţia ecologică şi obiectivele de dezvoltare durabilă, dezvoltarea regională, administraţia publică şi digitalizarea.

Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea economică, mediu, sănătate, educaţie şi servicii sociale. Până în prezent, au fost încheiate cu succes 36 de proiecte.

Instrumentul de Sprijin Tehnic (IST) este un program al UE care oferă expertiză tehnică personalizată statelor membre ale UE în vederea elaborării şi punerii în aplicare a reformelor la nivel naţional, cu accent pe tranziţia ecologică şi digitală. De asemenea, IST sprijină pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de redresare şi rezilienţă.

Principalele noutăţi ale ISC 2022 sunt proiectele multinaţionale, orientate spre abordarea unor probleme comune între statele membre, ceea ce subliniază valoarea adăugată a instrumentului la nivelul UE, şi proiectele emblematice, care sprijină reformele care sunt necesare în mare măsură în toate statele membre şi care sunt în conformitate cu priorităţile UE.

Lansat în 2021, IST este succesorul Programului de sprijinire a reformelor structurale (PSRS). Începând din 2017, ambele programe au contribuit la conceperea, dezvoltarea şi implementarea a peste 1400 de proiecte de reformă în 27 de state membre.

În 2022, instrumentul de sprijin tehnic susţine reformele statelor membre printr-un buget total de 116,8 milioane de euro. Instrumentul de sprijin tehnic este bazat pe cerere şi pune accentul pe expertiza personalizată. De asemenea, instrumentul este flexibil şi poate fi adaptat rapid la nevoile emergente ale statelor membre, la cererea acestora.

Similare
RECOMANDĂRI