Criteriile de selecţie pentru bursele care vor fi acordate etnicilor români cu domiciliul în Ucraina
Sursa foto:DCNews Vizualizari:

Criteriile de selecţie pentru bursele care vor fi acordate etnicilor români cu domiciliul în Ucraina

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) anunţă deschiderea procesului de selecţie a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda burse etnicilor români cu domiciliul în Ucraina.

În baza Hotărârii nr. 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate, se aprobă plata unui număr de maximum 1.000 de burse. Totodată, actul normativ prevede faptul că bursele se vor acorda în limita fondurilor alocate în acest scop, iar valoarea acestora este în cuantum de 200 lei/lună/bursă.

Bursele se acordă elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie – iunie 2018.

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecţie toate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale care aparţin etnicilor români din Ucraina şi au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea şi/sau promovarea identităţii culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunităţi de români.

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din punct de vedere legal, cât şi fiscal în Ucraina şi să demonstreze că au capacitatea de a desfăşura în bune condiţii procesul de selecţie al beneficiarilor de burse, din punct de vedere al resurselor umane şi materiale.

Selecţia asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale se va face de către o comisie numită prin ordin comun de către ministrul pentru românii de pretutindeni şi ministrul afacerilor externe.

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale selectate vor avea obligaţia de a încheia un acord de finanţare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în condiţiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a fost publicat anunţul privind rezultatul selecţiei.

Termenul pentru transmiterea cererilor este 22.03.2018.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa [email protected].

Similare
RECOMANDĂRI