Strategie Naţională de Apărare a României: Rusia încearcă să‐şi consolideze statutul de putere în plan regional, afectând parcursul european al R. Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Strategie Naţională de Apărare a României: Rusia încearcă să‐şi consolideze statutul de putere în plan regional, afectând parcursul european al R. Moldova

Noua Strategie Naţională de Apărare a României pentru perioada 2020 – 2024 a fost publicată astăzi. Documentul a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în şedinţa din 27 mai şi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere şi aprobare.

Strategia Naţională de Apărare reprezintă principalul document de planificare a apărării şi a fost realizată cu contribuţia tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. În document se precizează foarte clar că garantul principal al securităţii României este Alianţa Nord‐Atlantică, relaţia transatlantică reprezentând liantul strategic care conferă coerenţă şi consistenţă acţiunilor NATO, dar şi faptul că Federaţia Rusă încearcă să‐şi consolideze statutul de putere în plan regional, acţiunile sale afectând stabilitatea regională şi parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei şi Georgiei.

Strategia acordă o importanţă majoră componentei societale a securităţii naţionale, bazate în special pe creşterea rezilienţei şi reducerea vulnerabilităţilor interne, inclusiv prin combaterea corupţiei, precum şi pe bună funcţionare a statului de drept şi a democraţiei şi pe consolidarea capacităţii administrative.

Prin obiectivele şi conţinutul său, Strategia se referă la apărarea ţării şi securitatea naţională în ansamblu. Schimbările de paradigmă privind conceptul de apărare a ţării şi securitate naţională, legate de dinamică din ce în ce mai imprevizibilă a mediului de securitate, impun necesitatea reanalizării acestuia şi, în perspectivă imediată, actualizarea cadru lui juridic naţional.

Schimbarea de paradigmă la nivel global se caracterizează prin câteva evoluţii de care trebuie să ţinem cont în elaborarea unei noi Strategii. România se află într‐o regiune care a fost mult timp caracterizată de prezenţa unor conflicte îngheţate. Astăzi regiunea este marcată de conflicte active şi de o deteriorare a relaţiilor dintre NATO şi Federaţia Rusă. Prezenţa zonelor de conflict în regiune ridică în mod direct şi problema securităţii cetăţenilor români.

Acţiunile Rusiei în regiunea Mării Negre, încălcarea normelor de drept internaţional

Un actor important în spaţiul european şi euroatlantic este Federaţia Rusă. Acţiunile acesteia în regiunea Mării Negre, încălcarea normelor de drept internaţional, punerea în discuţie a ordinii internaţionale, conservarea conflictelor îngheţate şi anexarea Crimeii au readus în atenţia NATO atât îndeplinirea misiunii ei fundamentale, apărarea colectivă, cât şi validitatea aranjamentelor de securitate încheiate cu Rusia la sfârşitul secolului XX.

La nivel regional şi sub‐regional, mediul în care România îşi apără şi promovează valorile, principiile şi interesele se află într‐o nouă fază de reconfigurare. Dinamica actuală de securitate poate afecta atât direct, cât şi indirect, starea de securitate a României şi siguranţa cetăţenilor săi.

Federaţia Rusă încearcă să‐şi consolideze statutul de putere în plan regional, acţiunile sale afectând stabilitatea regională şi parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei.

Este necesar extinderea şi consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii

 

Strategia urmăreşte să stabilească paşii necesari pentru consolidarea credibilităţii strategice a României, prin promovarea continuităţii şi predictibilităţii ce derivă din statutul de stat membru al Alianţei Nord‐Atlantice şi Uniunii Europene. Totodată, sunt necesare extinderea şi consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii şi a altor parteneriate strategice, precum şi a relaţiilor de cooperare cu ceilalţi actori internaţionali. 

Din această perspectivă, obiectivele şi direcţiile de acţiune care privesc securitatea naţională urmăresc consolidarea capacităţilor militare şi civile naţionale la standarde care să permită prevenirea, descurajarea şi apărarea împotriva oricăror acţiuni agresive la adresa ţării noastre. 

Participarea activă a României la apărarea colectivă în cadrul NATO, la implementarea clauzei de solidaritate şi asistenţă reciprocă în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona al Uniunii Europene şi la dezvoltarea Politicii europene de Securitate şi Apărare Comună şi a operaţiunilor asociate asigurării spaţiului european de libertate, securitate şi justiţie sunt de importanţă egală.

Garantul principal al securităţii României este Alianţa Nord‐Atlantică, relaţia transatlantică reprezentând liantul strategic care conferă coerenţă şi consistenţă acţiunilor NATO. Soliditatea relaţiei transatlantice depinde de menţinerea angajamentului SUA în Europa, precum şi de modul în care aliaţii şi partenerii europeni vor aloca resurse pentru dezvoltarea propriilor capacităţi de apărare.

Dimensiunea de apărare

România trebuie să îşi concentreze eforturile strategice pentru apărarea şi securitatea cetăţenilor, a teritoriului naţional, precum şi acordarea de sprijin statelor aliate şi partenere, în conformitate cu angajamentele asumate prin tratate internaţionale. În acest sens, sunt necesare atât dezvoltarea capacităţii de răspuns la noile provocări ale mediului de securitate, cât şi pregătirea populaţiei şi a teritoriului pentru apărare.

Similare
RECOMANDĂRI