5 Martie  - Ziua Mondială a Eficienţei Energetice
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

5 Martie - Ziua Mondială a Eficienţei Energetice

În fiecare an, la data de 5 martie celebrăm Ziua Mondială a Eficienţei Energetice, prilej pentru a conştientiza încă o dată cât de valoroasă este energia, consumul raţional al acesteia şi impactul favorabil al eficienţei energetice asupra climei la nivel global.

Eficienţa energetică joacă un rol esenţial în accelerarea tranziţiilor de energie curată şi atingerii obiectivelor globale de climă şi durabilitate, oferind mai mult de 40 % din reducerea consumului de energie. Impactul pandemiei Covid-19 s-a resimţit asupra eficienţei energetice şi a pieţelor globale de energie, precum şi asupra tendinţelor pentru anul 2021, însă rolul eficienţei energetice în susţinerea eforturilor de recuperare durabilă din întreaga lume prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea cheltuielilor, reducând în acelaşi timp emisiile de gaze cu efect de seră a rămas neschimbat.

La nivel mondial, datorită restricţiilor de călătorie a fost atestat un impact major asupra transportului pe distanţe lungi şi asupra transportului urban. Scăderea enormă a cererii de transport a redus, de asemenea, aviaţia şi cererea feroviară cu 60% şi respectiv 30%, crescând consumul de energie per pasager şi kilometru parcurs. În oraşe, oamenii se îndepărtează de mijloacele de transport în comun, care în unele ţări a scăzut cu 50%, la maşini private şi moduri de transport active, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau folosind alte vehicule nemotorizate.

Vânzările globale de maşini electrice în 2020 se estima ca vor atinge 2,3 milioane, obţinând o cotă record de 3,2% din vânzările de maşini, în creştere de la 2,5% în 2019 (conform iea.org), ceea ce aduce numărul total de maşini electrice pe drumuri, la nivel mondial la un nou record, de aproximativ 10 milioane, aproximativ 1% din stocul global de autoturisme.

Totodată, munca la domiciliu a redus din consumul de energie din cladirile publice cu aproximativ 10%, majorând însă consumul de energie în sectorul rezidenţial cu 20% sau chiar 30% în unele ţări.

Astfel, un factor deloc de neglijat pentru atingerea obiectivelor de eficienţă energetică îl reprezintă sectorul de electrocasnice, necesare mai mult ca oricând în viaţa de zi cu zi, iar ca prioritate fiind promovarea folosirii celor mai eficiente electrocasnice din punct de vedere energetic.

 De când a început pandemia, indicii de căutare a cumpărăturilor online au crescut cu 20% până la 40% pentru mai multe tipuri de aparate electrocasnice la nivel mondial, indicând faptul că vânzările de aparate ar putea fi mai mari decât de obicei. De asemenea s-a semnalat că criza Covid-19 a crescut interesul gospodăriilor la achiziţiile de aparate noi, câte puţin aparatele electrocasnice de clasa energetică sporită (A) au început a înlocui treptat modelele mai vechi, ineficiente, cu clasa energetică redusă (G). În timpul unei crize economice, totuşi consumatorul tinde să se conducă la general după preţul de achiziţie a aparatului electrocasnic la procurarea acestuia, neţinând cont de faptul că anume aparatele electrocasnice eficiente energetic sunt cele ieftine, avand costuri de functionare mai mici de-a lungul duratei de viaţă (mai puţină energie consumată, durata de viaţă mai mare, etc.). Aici le vine în ajutor consumatorilor eticheta energetică, care conţine informaţiile necesare despre consumul de energie a aparatului electrocasnic dorit, pentru o decizie inteligentă de achizitionare, cu beneficii financiare ulterioare.

Totodată, s-a estimat că cheltuielile de stimulare legate de eficienţă energetică anunţate până în prezent ar putea genera echivalentul a 1,8 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă între 2021 şi 2023,  aproape din care două treimi ar fi în sectorul clădirilor, 16% în industrie şi 20% în transport, destinate a fi create în Europa, mai mult de 80%, unde si au fost alocate cele mai multe finanţări de stimulare.

Şi totuşi, anul 2020 a fost un an atipic pentru urmărirea schimbărilor în domeniul eficienţei energetice. Criza Covid-19, dar şi criza economică mondială a reprezentat oportunitatea de redirecţionare spre un sistem energetic eficient, cu beneficii multiple. Electrificarea sistemului energetic continuă, iar energia regenerabilă pe scară largă şi mică creşte rapid. Energia solară, în special, a rămas rezistentă în timpul pandemiei şi urmează să îşi mărească cota de putere (conform scenariilor IEA). O pondere mai mare de surse regenerabile conectate la reţea necesită noi tehnologii, politici şi abordări de reglementare pentru gestionarea securităţii energiei electrice. Investiţiile în eficienţa energetică oferă o gamă largă de avantaje, inclusive reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi îmbunătăţirea calităţii aerului, avantaje deosebit de relevante, având în vedere dovezile crescânde care leagă calitatea aerului şi sănătatea.

Astfel, pentru anul 2021, eficienţa energetică este în centrul unei redresări durabile, care va putea demonstra modul în care lumea poate menţine şi crea ocuparea forţei de muncă, stimularea creşterii economice şi îmbunătăţirea durabilităţii şi rezistenţei energetice în cadrul sectorului energetic în pofida crizei Covid-19.

La nivel local, Parlamentul Republicii Moldova, prin adoptarea Legii nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică, ce transpune  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European, şi-a propus îmbunătăţirea eficienţei energetice, fiind un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru anul 2021, AEE şi-a propus un şir de obiective în domeniul eficienţei energetice, dezvoltarea domeniului surselor regenerabile de energie, oferind suportul necesar fiecărui cetăţean, instituţie interesată de dezvoltarea acestui sector, stimulând interesul pentru proiecte de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie în ţara noastră. 

Agentia pentru Eficienta Energetica recomanda consumul raţional, eficient de energie, cu reducerea atât a facturilor la energie cât şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Energia cea mai ieftină este cea neconsumată! Eficienţa energetică ne vizează pe fiecare.

Similare
RECOMANDĂRI