A fost creată Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

A fost creată Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret

Cabinetul de miniştri a aprobat decizia de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret (ANDPAT)

Aceasta este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Scopul ANDPAT este implementarea politicilor de tineret ale statului, asigurarea formării şi perfecţionării lucrătorilor şi specialiştilor de tineret, dezvoltarea şi implementarea programelor, serviciilor şi activităţilor de tineret, precum şi monitorizarea şi evaluarea acestora.
 
Funcţiile de bază ale agenţiei sunt: dezvoltarea metodologiilor şi aplicarea instrumentelor necesare de lucru privind implementarea politicilor şi programele naţionale din domeniul de tineret; organizarea şi coordonarea procesului de monitorizare şi evaluare a serviciilor pentru tineri prestate de centrele de tineret şi instituţiile de lucru cu tinerii; participarea la procesul de elaborare a curriculumului de formare şi dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret precum şi gestionarea activităţii de instruire a acestora; dezvoltarea infrastructurii de suport a sectorului de tineret, şi facilitarea dezvoltării reţelei de prestatori ai serviciilor de tineret, inclusiv în parteneriat cu administraţia publică locală şi sectorul asociativ de tineret etc.
 
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret va fi prima instituţie responsabilă de implementarea politicilor de tineret creată la nivel naţional, care va dezvoltata şi consolida sistemul instituţional şi de politici în domeniul tineretului. Astfel, va fi dezvoltat cadrul instituţional de cooperare cu structurile din domeniu (centre de tineret, consilii de tineret, organizaţii de tineret), cadrul metodologic şi va fi oferită asistenţă în ceea ce priveşte organizarea  lucrului de tineret.
 

 

Similare
RECOMANDĂRI