A fost elaborat „Registrul electronic al angajaţilor”. Cum va funcţiona
Sursa foto:bizlaw.md Vizualizari:

A fost elaborat „Registrul electronic al angajaţilor”. Cum va funcţiona

Autorităţile au elaborat şi prezentat pentru consultări publice proiectul Conceptului Sistemului informaţional automatizat ”Registrul electronic al angajaţilor” (SIA REA). Acesta a fost elaborat urmare a modificărilor realizate în Codul muncii, conform cărora începând cu 1 ianuarie 2019 mecanismul privind carnetele de muncă nu mai este aplicabil, precum şi în contextul lipsei, la momentul actual, a unui sistem electronic de evidenţă integrată şi sistematizată a informaţiei aferente persoanelor angajate - cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv a informaţiilor aferente rapoartelor de muncă ale acestora.

Potrivit autorilor proiectului, în prezent, unicele surse de informaţii cu privire la persoanele angajate sunt datele declarate de către angajatori în dările de seamă fiscale prezentate Serviciului Fiscal de Stat, informaţiile pe care le deţin Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină privind persoanele asigurate, precum şi informaţiile din Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, însă aceste date nu sunt suficiente pentru crearea unui registru la nivel naţional privind evidenţa raporturilor de muncă, scrie bizlaw.md.

Conceptul se referă la un sistem informaţional care va permite automatizarea persoanelor angajate în câmpul muncii, inclusiv a salariaţilor şi zilierilor, va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă şi va facilita accesul la date în timp real, indirect contribuind la combaterea fenomenelor salariului ”în plic” şi a muncii nedeclarate.

SIA REA va asigura:

1)      angajatului:

-        evidenţă şi calcul automatizat a vechimii în muncă;

-        posibilitate de monitorizare a acţiunilor sau inacţiunilor angajatorilor aferent respectării cadrului legal din domeniul muncii;

-        instrument de vizualizare şi extragere a informaţiei aferente rapoartelor sale de muncă, atât istorice, cât şi cele înregistrate la zi;

-        verificarea statutului de persoană asigurată în Republica Moldova;

-        excluderea necesităţii de adresare către angajator pentru a obţine certificat de muncă.

2)      angajatorului:

-        procedură simplificată de înregistrare la nivel central a angajaţilor săi, excluzând alte forme de raportare sau prezentare a informaţiilor către diverse autorităţi publice din Republica Moldova;

-        accesul, cu acceptul angajatului, la informaţia veridică privind biografia de muncă a acestuia;

-        monitorizarea statutului de asigurat a angajaţilor săi întru întreprinderea acţiunilor de rigoare, în caz de necesitate;

-        instrument de generare a rapoartelor şi monitorizare a informaţiei la zi aferente rapoartelor de muncă a angajaţilor săi;

-        optimizarea eliberării unor tipuri de informaţii aferent raporturilor de muncă;

3)      statului:

-        acces autorităţilor publice (conform competenţei) la informaţia din SIA REA;

-        reducere a cheltuielilor administrative aferente proceselor raporturilor de muncă;

-        gestionare a unui volum mare de date şi informaţii aferente raporturilor de muncă pe o perioadă lungă de timp, precum şi obţinerea de rapoarte, statistici şi situaţii pe baza acestora de către mai multe autorităţi publice dintr-o singură sursă, precum şi de către utilizatori nemijlocit;

-        eficientizare a  activităţii autorităţilor publice împuternicite cu funcţii de control în domeniu;

-        surse informaţionale necesare pentru prevenirea fenomenelor salariului ”în plic” şi combaterea muncii nedeclarate.

La insistenţa reprezentanţilor mediului de afaceri, declararea datelor privind raporturile de muncă a angajaţilor urmează să se efectueze prin intermediul Ghişeului unic de raportare/SIA ”Declaraţie electronică”.

Similare
RECOMANDĂRI