Admitere 2019: 80% din locurile bugetare la licenţă au fost acoperite. Cele mai solicitate domenii rămân Dreptul şi Finanţele
Sursa foto:https://mecc.gov.md Vizualizari:

Admitere 2019: 80% din locurile bugetare la licenţă au fost acoperite. Cele mai solicitate domenii rămân Dreptul şi Finanţele

În Sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licenţă s-a organizat la 169 de specialităţi, oferta fiind de 4906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master –de 2876 de locuri finanţate din bugetul de stat, în 17 instituţii de învăţământ de stat şi opt instituţii private.

Conform rezultatelor preliminare (la data de 7.08.2019):
  • La ciclul I – la locurile cu finanţare bugetară au fost înmatriculaţi 3913 de studenţi (circa 80% din plan), vacante rămânând cca 993 locuri bugetare;
  • La ciclul II – la locurile cu finanţare bugetară au fost înmatriculaţi 2825 de masteranzi (circa 98% din plan), vacante rămânând cca 51 locuri bugetare. 
Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituţiile de stat: cca 4500 studenţi, iar la instituţiile private – 1539 studenţi. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituţii continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august 2019.
 
Şi în sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialităţi: Drept, Business şi administrare, Finanţe, Design, Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, Medicină, Stomatologie

Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Ştiinţe ale educaţiei şi exacte (specialităţile MatematicaFizica etc.)Ştiinţele soluluiŞtiinţe agricole (specialităţile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialităţile Inginerie şi managementul calităţii, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicaţii radio şi televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).
Similare
RECOMANDĂRI