ANSA atenţionează fermierii şi apicultori asupra pericolului de intoxicaţie a albinelor, provocat de produse fitosanitare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

ANSA atenţionează fermierii şi apicultori asupra pericolului de intoxicaţie a albinelor, provocat de produse fitosanitare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) atenţionează fermierii şi apicultori despre necesitatea comunicării reciproce în scopul evitării cazurilor de intoxicaţii a albinelor provocate de produse fitosanitare.

Odată cu reînvierea naturii zumzetul armonios al albinelor abundă cîmpurile şi livezile colecând de zori nectarul dulce al florilor, iar harnicii fermierii au devenit destul de preocupaţi cu muncile agricole specifice sezonului, fiind astfel dat startul noului an gricol.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor vine cu un mesaj destinat fermierilor, apicultori şi administraţiilor publice locale despre necesitatea comunicării permanente şi reciproce în scopul evitării cazurilor de intoxicaţii a albinelor provocate de produse fitosanitare utilizate la prelucrarea culturilor agricole, livezilor, viilor, fâşiilor , care pot avea urmări neplăcute pentru toţi.

Astfel, este important ca apicultorii să-şi înregistreze stupina (staţionară sau în pastoral) la autoritatea publică locală, precum şi să informeze fermierii care activează în regiunea respectivă despre prezenţa stupinii sale, ca ulterior să poată fi notificat în tim util despre lucrării agricole preconizate ce ar implica utilizarea produselor fitosanitare toxice albinilor.

Atenţionăm persoanele fizice şi juridică care au intenţia de a utiliza produse fitosanitare că poartă resposabilitatea conform legislaţiei în vigoare de a prezenta administraţiilor publice locale graficul de tratare a terenurilor şi să notifice cu cel puţin 7 zile până la demararea tratărilor, indicând concret data şi ora începerii şi finalizării, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate.

La fel, administraţiile publice locale sunt obligate să afişeze la timp în locurile publice notificările recepţionate despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi păstoral.

În cazul apariţie a morbidităţii sau mortalităţii spontane a albinelor, proprietarii de stupine urmează să anunţe imediat autorităţile publice locale, medicii veterinari sau subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor, pentru investigare şi aplicarea măsurilor necesare. Agenţia este dispusă să asigure suportul necesar apicultorilor în caz de necesitate.
Similare
RECOMANDĂRI