Astăzi s-a dat startul campaniei naţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”
Sursa foto:msmps.gov.md Vizualizari:

Astăzi s-a dat startul campaniei naţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”

Astăzi  s-a dat start campaniei naţionale ”16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, care se desfăşoară în fiecare an, începând cu Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi finalizând Ziua Drepturilor Omului, 10 decembrie.

Acţiunea are drept scop prevenirea şi combaterea violenţei în bază de gen prin creşterea gradului de conştientizare a violenţei drept încălcare a drepturilor omului, a consecinţelor şi costurilor sale, precum şi a mecanismelor de combatere la nivel comunitar şi naţional.

În anul 2020, campania la nivel internaţional are următorul slogan: Colorează lumea în oranj: Finanţează, Reacţionează, Prevină, Colectează! (Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!).  

La nivel naţional, Campania va avea loc al 18-lea an consecutiv şi va debuta cu mai multe evenimente organizate de instituţiile publice,  societatea civilă şi partenerii de dezvoltare, în format online, continuând cu o serie de activităţi desfăşurate atât la nivel central, cât şi la nivel local, care vor include campanii de sensibilizare, lecţii publice, discuţii, seminare de instruire, lansarea şi difuzarea spoturilor video tematice.

Ministerul Sănătăţii menţionează că pandemia COVID-19 şi perioadele de carantină instituite au generat în plan global creşterea numărului de cazuri de violenţă în familie cu circa 30%. Reieşind din noile contexte politice, economice, şi sociale, stabilite urmare situaţiei pandemice, organismele internaţionale cheamă statele să facă tot posibilul pentru a asigura continuitatea în prestarea de servicii şi să ofere sprijin şi protecţie femeilor cu risc de violenţă, cu implicarea tuturor actorilor relevanţi.

Violenţa împotriva femeilor şi în familie este un fenomen larg răspândit în Republica Moldova. Estimările naţionale conform Studiului “Violenţa faţă de femei în familie”, desfăşurat de Biroul Naţional de Statistică, sugerează că mai mult de 63 la sută dintre femei cu vârsta cuprinsă între 15-65 ani au suferit de cel puţin o formă de violenţă pe parcursul vieţii.  În anul 2019 au fost înregistrate 2597 cazuri de violenţă în familie, iar în primele 3 luni ale anului 2020: 678 cazuri.

„Fenomenul violenţei în familie este unul mult prea dureros care afectează întreaga societate şi fiecare cetăţean în parte, dacă nu direct, atunci indirect prin impactul costurilor morale şi social-economice. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu partenerii de dezvoltare şi societatea civilă a întreprins acţiuni consolidate pentru combaterea acestui fenomen în Republica Moldova, însă, fiecare membru al societăţii joacă un rol important în prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor. Încurajăm, femeile şi întreaga societate să raporteze cazurile de violenţă la linia fierbinte 0-8008-8008, disponibilă 24/24, dar şi la autorităţile competente”, a menţionat Viorica Dumbrăveanu.

În ultima perioadă au fost realizate mai multe acţiuni pentru a combate acest fenomen în Republica Moldova:


-Aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la 11 mai 2011;
-Dezvoltarea şi aprobarea noului cadru operaţional metodologic pentru profesioniştii din domeniul social şi cel medical privind intervenţia structurilor teritoriale de asistenţă socială în cazurile de violenţă în familie;
-Consolidarea şi eficientizarea mecanismului de raportare de către profesionişti a cazurilor de violenţă în familie şi a referirii victimelor către servicii specializate; includerea expresă a măsurilor de restricţie de urgenţă, pasibile de aplicare de către organul de poliţie, în circumstanţele care impun eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului; accesibilitate sporită la serviciile de asistenţă juridică garantată de stat pentru victimele violenţei în familie şi a violenţei sexuale, de la etapa depunerii plângerii; obligativitatea agresorului de a participa la programe de reducere a comportamentului violent, în toate cazurile de condamnare pentru violenţă în familie.

-Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la prevederile Convenţiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi a violenţei domestice şi a Convenţiei Lazarote;
– În perioada mai – iulie 2020, UN Women Moldova în colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu suportul financiar al Suediei, a desfăşurat o evaluare rapidă pentru a înţelege impactul crizei asupra femeilor afectate de violenţă în familie, a analiza provocările răspunsului sistemic la cazurile de violenţă în familie şi a identifica posibile schimbări sistemice necesare pentru a face faţă situaţiilor de criză.
-Asigurarea mentenanţei Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor din resursele bugetului de stat- 08 00 88 008;

Ca obiective esenţiale ale MSMPS rămân a fi: reconfigurarea sistemului de protecţie socială în vederea oferirii asistenţei şi reabilitării pentru victimele infracţiunilor prin elaborarea noului document strategic – Mecanismul Naţional de Referire adresat victimelor infracţiunilor; elaborarea noului Plan de acţiuni pentru asigurarea implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei în familie 2018-2023; aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violenţă în familie pentru a asigura un răspuns eficient, prompt şi comprehensiv la cazurile de violenţă în familie în platformă multidisciplinară, cu implicarea tuturor actorilor guvernamentali cu competenţe pe domeniu.

Similare
RECOMANDĂRI