Auditul Curţii de Conturi la Ministerul Apărării a scos în evidenţă probleme de sistem în administraţia publică privind achiziţiile
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Auditul Curţii de Conturi la Ministerul Apărării a scos în evidenţă probleme de sistem în administraţia publică privind achiziţiile

Instituţiile administraţiei publice se confruntă cu probleme de sistem în ceea ce priveşte achiziţiile publice. La această concluzie au ajuns membrii Comisiei de control al finanţelor publice în urma examinării raportului auditului conformităţii achiziţiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020, prezentat de Curtea de Conturi.

Principalele aspecte problematice identificate sunt lipsa unui cadru regulator unificat care ar reglementa modul de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice, reglementarea necorespunzătoare a activităţii unor grupuri de lucru pentru achiziţii în cadrul autorităţilor contractante, calitatea redusă a planificării achiziţiilor publice, justificarea insuficientă a ofertelor ş.a.

De asemenea, auditul a atestat unele imperfecţiuni ale sistemului electronic de achiziţii publice – Sistemului Informaţional Automatizat ”Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender).

Vicepreşedintele Comisiei de control al finanţelor publice, Artur Mija, a atras atenţia asupra situaţiei terenurilor şi imobilelor administrate de Ministerul Apărării şi anume – celor nereflectate în evidenţa contabilă sau celor aflate în proprietate privată dar care  rămân la balanţa ministerului.

Secretarul Comisiei de control al finanţelor publice, Oleg Canaţui, a evidenţiat perpetuarea problemelor în funcţionarea sistemului electronic de achiziţii publice (MTender).

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Apărării, mai multe dintre neconformităţile constatate de auditori au fost deja remediate. În special, au fost întreprinse măsuri pentru creşterea gradului de transparenţă a procedurilor de achiziţie.

În opinia Zinaidei Greceanîi, membru al Comisiei de control al finanţelor publice, problemele identificate de auditorii Curţii de Conturi poartă un caracter sistemic şi sunt caracteristice tuturor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. De ceea, Guvernul ar urma să vină cu o abordare de sistem a problematicilor legate de achiziţiile publice, de înregistrarea patrimoniului, de aplicarea cadrului normativ şi de utilizarea sistemului MTender.

În încheiere, Tatiana Cuneţchi, preşedintele Comisiei de control al finanţelor publice, a anunţat că raportul comisiei, în urma audierilor de astăzi, va fi remis Guvernului care va trebui să formuleze soluţii pentru problemele-cheie identificate.

”Este nevoie de soluţii sistemice, complexe, care să excludă orice ambiguităţi şi interpretări şi care să ajute instituţiile publice să-şi organizeze procesele financiare şi contabile în mod corect, transparent şi eficient”, a concluzionat Tatiana Cuneţchi.      

Similare
RECOMANDĂRI