Avocatul Poporului, despre condiţiile de detenţie ale copiilor: Nu au haine şi mâncare suficientă, iar dreptul la educaţie este încălcat
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Avocatul Poporului, despre condiţiile de detenţie ale copiilor: Nu au haine şi mâncare suficientă, iar dreptul la educaţie este încălcat

La 7 septembrie, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a prezentat în cadrul unei reuniuni de lucru online, concluziile sale privind respectarea drepturilor copiilor aflaţi în detenţie.

Urmare a monitorizării situaţiei respectării minorilor în penitenciare, Ombudsmanul Copilului a concluzionat că unele recomandări făcute anterior cu privire la condiţiile de detenţie, procesul de instruire, asigurarea dreptului la educaţie, la un proces echitabil, nu au fost implementate, iar altele – doar parţial implementate.

Maia Bănărescu a constat existenţa unor condiţii precare de detenţie, cum ar fi lipsa mobilierului necesar, a produselor de igienă personală, saltele şi perne murdare, uzate şi urât mirositoare; insuficienţa hainelor şi încălţămintei, cele de care duspun minorii fiind uzate şi nu corespund condiţiilor climaterice; alimentaţie insuficientă şi de proastă calitate; lipsa intimităţii în duşuri şi blocuri sanitare; sistem nefuncţional de ventilare, suprapopularea celulelor; accesul minorilor la produse din tutun etc.     

 Dreptul la educaţie a minorilor este încălcat prin lipsa manualelor conform clasei de instruire, lipsa resurselor financiare pentru materiale didactice şi a rechizite, desfăşurarea orelor cu abateri de la programul şcolar, imposibilitatea de a continua studiile la treapta liceală, organizarea procesului de studii doar în limba română.

Dreptul la familie şi întrevederi a minorilor din custodia statului este neglijat prin lipsa cartelor speciale pentru telefoane, neexpedierea scrisorilor, interzicerea coletelor şi vizitelor, ceea ce influenţează negativ asupra strării psiho-emoţionale dar şi a comportamentului copiilor din detenţie.

Asigurarea asistenţei medicale a minoriilor din detenţie rămâne a fi o necesitate stringentă care nu suportă amânare sau neglijare. În rândul minorilor aflaţi în detenţie în instituţiile penitenciare din ţară se observă o degradare de ordin psihologic, care reprezintă un regres în calea resocializării lor şi integrării în societate în perioada post-executorie.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este îngrijorat de numărul mare de incidente cu minorii care se află în custodia statului, la care se atestă leziuni  cauzate în circumstanţe şi motive necunoscute. Confruntându-se datele obţinute de la administraţia penitenciarelor şi cele de la procuratura de circumscripţie, s-a constat că există diferenţe în cazurile raportate de automutilare, cauzare de leziuni şi alte incidente în rândul minorilor. Astfel se prezumă faptul că nu toate cazurile sunt raportate de către administraţie penitenciarelor vizate, precum şi faptul că procuraturile de circumscripţie nu duc o evidenţă strictă a cazurilor reieşind din notele informative recepţionate de la penitenciare.

Totodată, aceasta a subliniat faptul că în cadrul instituţiilor de detenţie nu există o linie bugetară separată care să asigure hrana copiilor cu vârsta de 0-3 ani aflaţi alături de mamele lor în locurile de detenţie, conform standardelor de vârstă, nu sunt prevăzute finanţe pentru asigurarea cu produse de igienă personală a copiilor, în penitenciar nu este angajat un medic pediatru.

Ombudsmanul Copilului a recomandat dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea unei politici cuprinzătoare care să acopere toate domeniile reglementate de Convenţie ONU cu privire la drepturile copilului, care să fie susţinută prin resurse umane, tehnice şi financiare suficiente pentru acoperirea necesităţilor acestor copii.

Maia Bănărescu mai pledează pentru crearea de către ANP a liniei bugetare separate în cadrul bugetului Penitenciarului nr. 7 Rusca în vederea asigurării dreptului la o dezvoltare normală potrivit vârstei, dreptului la sănătate, educaţie, la odihnă, recreere şi joacă a copiilor cu vârsta de 0-3 ani, care se afla în instituţiile penitenciare împreună cu mamele lor.

Participanţii la discuţie au menţionat că unele probleme s-au acutizat din cauza pandemiei, altele din lipsa de resurse financiare şi umane, neasigurarea continuităţii proiectelor implementate anterior cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie a minorilor etc.

Similare
RECOMANDĂRI