Circa 850 de arme de foc au fost scoase din circuitul ilegal de la începutul anului 2020
Vizualizari:

Circa 850 de arme de foc au fost scoase din circuitul ilegal de la începutul anului 2020

De la începutul anului 2020 până astăzi, 845 arme de foc au fost au fost scoase din circuitul ilegal. Acestea erau fie deteriorate, fie cu modificări neautorizate în construcţie, sau adaptate pentru comiterea infracţiunilor, păstrate ilegal, depistate fără stăpân, confiscate sau predate benevol.

Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul Naţional de Securitate Publică (INSP) menţionează că procurarea armelor şi a muniţiilor, fără un permis în acest sens, este catalogată ca deţinere ilegală de arme. Totuşi, spun oamenii legii, actualmente a crescut numărul cazurilor de predare benevolă a armelor păstrate ilegal.

Din analizele Poliţiei se atestă faptul că marea majoritate a armelor procurate ilegal se introduc pe teritoriul Republicii Moldova, iar ulterior sunt comercializate prin intermediul site-urilor de publicitate şi în locuri comerciale. În alte cazuri, armele pot fi dobândite prin donaţie sau moştenire.

Potrivit INSP, în Republica Moldova pot obţine un permis de procurare a armelor letale şi neletale şi, după caz, a permisului de armă, persoanele care au 21 de ani şi peste, care au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică de mânuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor, sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii şi au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a legii, în funcţie de destinaţia armelor.

Respectivele persoane pot deţine cel mult două arme de foc scurte cu ţeavă ghintuită (revolver sau pistol), cel mult două arme de foc lungi cu ţeavă ghintuită, cel mult opt arme de foc lungi cu ţeavă lisă, un număr nelimitat de arme de foc pentru sportivii de tir care fac dovada necesităţii acestora pentru antrenamente, sau pentru participare la competiţii sportive, sau un număr nelimitat de arme de către colecţionarii de arme.

Posesorii de arme care le folosesc pentru a provoca un incident sau infracţiune riscă revocarea şi anularea permisului de portarmă. Obţinerea unui nou permis se iniţiază peste o perioadă de cinci ani. Persoanele care deţin un permis de portarmă pot procura armele numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi, dar le pot obţine şi prin donaţie. Conform datelor de evidenţă, pe teritoriul republicii sunt înregistraţi 11 armurieri licenţiaţi, dintre care nouă în municipiul Chişinău.

O persoană care nu deţine permis de portarmă poate să procure doar arme neletale, precum şi muniţii aferente, prezentând certificatul medical (concluzia narcologică şi psihiatrică), din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii.

Potrivit INSP, pentru primele opt luni ale anului 2021, sunt 71 de persoane suspectate că ar fo purtat, păstrat, procurat, fabricat, reparat sau comercializat ilegal arme şi muniţii. În aceeaşi perioadă au fost sancţionate pentru respectiva încălcare 115 persoane. Persoanele care procură, păstrează, poartă, repară sau comercializează ilegal armele neletale, sau alte arme nesupuse autorizării, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. De asemenea, potrivit Codului Penal, persoanele care poartă, păstrează, procură, fabrică, repară, comercializează sau deţin în posesie armă ilegală, riscă să fie sancţionaţi cu amendă de la 650 la 950 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceleaşi acţiuni săvârşite repetat sau de două sau mai multe persoane se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. Persoana care a predat de bunăvoie arma de foc sau muniţiile pe care le deţinea fără autorizaţia corespunzătoare este liberată de răspundere penală.
 
Similare
RECOMANDĂRI