DOC. Raport al CNA: Domeniul siguranţei alimentelor, afectat de mai multe riscuri de corupţie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

DOC. Raport al CNA: Domeniul siguranţei alimentelor, afectat de mai multe riscuri de corupţie

O evaluare a integrităţii instituţionale, efectuată de CNA la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor(ANSA) în perioada aprilie-octombrie 2021, arată că domeniul siguranţei alimentelor este afectat de mai multe riscuri de corupţie cum ar fi: riscul coruperii active şi pasive, abuzul şi depăşirea atribuţiilor de serviciu, nedeclararea influenţelor necorespunzătoare şi a conflictului de interese, falsul în acte publice. Aceste riscuri tipice de corupţie afectează în mod direct activitatea instituţiei şi imaginea entităţii.

Autorii evaluării au constatat că tot mai mulţi inspectori ANSA au fost implicaţi în incidente de integritate în intervalul 2019 - 9 luni ale lui 2021. Acest fapt îl demonstrează numărul mare de cauze penale pornite de CNA în perioada de referinţă (31), dar şi rezultatele testelor de integritate profesională, aplicate în cadrul procesului de evaluare.

Astfel, încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 26 iulie 2021 reflectă că doar 23% din angajaţii ANSA testaţi, auprimit calificativul  „pozitiv la testul de integritate profesională. Totodată, în raportul de evaluare se arată că sumele de bani primite de către inspectorii care au admis manifestări de corupţie variază între 200 şi 2000 de lei.

Concomitent, testele de integritate indică spre acţiuni de neieşire la faţa locului pentru efectuarea controlului; eliberarea actului permisiv fără ca spaţiul comercial să fie amenajat corespunzător; înscrierea informaţiei denaturate în procesul-verbal de control, nedocumentarea neregulilor, obţinerea de mijloace băneşti pentru eliberarea actelor permisive.  

Evaluarea a mai stabilit că, riscurile de corupţie sunt determinate de mai mulţi factori precum: cadrul de reglementare lacunar şi ambiguu; planificarea defectuoasă a controalelor; motivarea insuficientă pentru iniţierea controlului inopinat. Totodată, s-a mai observat că sistemul de monitorizare a calităţii controlului este unul ineficient, iar un mecanism de monitorizare a gestionării produselor alimentare neconforme practic lipseşte.

Toţi aceşti factorii de risc instituţionali indică lipsa unei culturi a integrităţii la nivelul Agenţiei, se mai arată în raportul de evaluare. Astfel, pentru a înlătura riscurile de corupţie constatate la ANSA, CNA a formulat şi a prezentat o serie de recomandări. Respectiv, conducătorul fiind obligat să adopte un plan de integritate, realizarea căruia va fi ulterior monitorizată de CNA.

Similare
RECOMANDĂRI