Guvernul a aprobat: Venitul lunar minim garantat va fi indexat de 2 ori pe an
Vizualizari:

Guvernul a aprobat: Venitul lunar minim garantat va fi indexat de 2 ori pe an

Proiectul de Hotărâre de Guvern ce prevede indexarea de 2 ori pe an a venitului lunar minim garantat la 1 aprilie şi la 1 octombrie, precum şi majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat calculat pentru fiecare copil, de la 50% la 75% a fost aprobat astăzi de guvern, în scopul sporirii garanţiilor sociale şi susţinerea familiilor defavorizate.

Coeficientul de indexare stabilit la 1 aprilie constituie rata inflaţiei înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie – rata inflaţiei înregistrată în primul semestru al anului în curs. Indexarea de 2 ori pe an a venitului minim garantat intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.

Cuantumul venitului lunar minim garantat calculat pentru fiecare copil, va fi majorat de la 50% la 75%, ceea ce consituie o creştere cu 276,75 lei/per copil pentru evaluarea şi calcularea dreptului la ajutor social şi cu 608,85 lei/per copil pentru evaluarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului.

Acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de implementarea modificărilor va fi realizată din contul şi în limita sumei transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută pentru anul 2020.

Similare
RECOMANDĂRI