Locuitorii satului Speia, raionul Anenii Noi vor beneficia de iluminat public stradal cu sprijinul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Locuitorii satului Speia, raionul Anenii Noi vor beneficia de iluminat public stradal cu sprijinul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

La 18 noiembrie a avut loc recepţia lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în cadrul Sistemului de iluminat Public” din s. Speia, r-nul Anenii Noi.

Proiectul este susţinut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, în domeniul eficienţei energetice adresat solicitanţilor de finanţare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 613545 lei.

În cadrul proiectului se implementează măsura de modernizare/extindere a sistemului de iluminat public (SIP), utilizând 157 corpuri de tip LED cu puterea de 39 W, inclusiv echipamentul/utilajul necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcţionării SIP.

Pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistenţa tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentaţiei de deviz, expertiza tehnică a clădirii şi servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenţia pentru Eficienţă Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienţei energetice, performanţei energetice a clădirilor, precum şi a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător şi a schimbărilor climatice.

Similare
RECOMANDĂRI