Medicii de familie îşi pot alege forma de exercitare a activităţii şi pot depune actele până pe 18 noiembrie
Sursa foto:formaremedicala.ro Vizualizari:

Medicii de familie îşi pot alege forma de exercitare a activităţii şi pot depune actele până pe 18 noiembrie

În contextul lansării reformei asistenţei medicale primare, prin exercitarea independentă a activităţii profesionale a medicilor de familie, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale anunţă iniţierea atribuirii practicilor medicilor de familie.

Astfel, pentru obţinerea certificatului de titular al practicii,  medicul de familie urmează să prezinte  documentele, completate conform cerinţelor şi scanate într-un fişier cu indicarea în denumirea acestuia a numelui şi prenumelui şi instituţiei unde activează conform locului de muncă de bază.

Toate exemplarele documentelor necesare sunt plasate pe site-ul Ministerului, accesând ACEST LINK .

Termenul de depunere a documentelor este de 18 noiembrie 2018. Dosarele se vor trimite electronic la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la adresa de e-mail: [email protected] şi pe suport de hîrtie la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Direcţia Politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare, str. Vasile Alecsandri 2. În cazul în care candidaţii au întrebări suplimentare, pot apela la numerele de telefon: 022268823, 022 268846, 022 268859.

Menţionăm că, medicul titular poate alege individual una din formele de activitate propuse în cadrul noului Program, cum ar fi:

- cabinetul individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie titular al practicii);

- centrul medicilor de familie (fondat de doi şi mai mulţi medici de familie titulari ai practicilor);

- angajat în cadrul unui prestator de asistenţă medicală primară existent.

Medicii vor primi în gestiune un sector teritorial delimitat, care cuprinde după caz una sau mai multe localităţi, străzi, case sau blocuri, cu o populaţie ce se încadrează în normativele recomandate. Finanţările vor fi oferite în funcţie de numărul de pacienţi, dar şi de serviciile prestate suplimentar, de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

Similare
RECOMANDĂRI