Ministerul Finanţelor a anunţat concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar general
Sursa foto:fisc.md Vizualizari:

Ministerul Finanţelor a anunţat concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar general

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a iniţiat un concurs pentru identificarea unei persoane profesioniste şi integre pentru funcţia de secretar general al Ministerului Finanţelor. Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30 august 2019.

La concurs port participa persoanele care corespund următoarelor cerinţe:

  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoaşte limba română;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoana desemnată în această funcţie va contribui la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului Finanţelor.

Adresa poştală: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul  504. Persoana de contact: Elena Vîrtos, Consultant principal, Secţia asistenţă juridică, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, telefon: 022 250 275, e-mail: [email protected].

Condiţiile de participare la concurs, precum şi alte detalii, puteţi afla accesând - https://careers.gov.md/display-job/10877.

Similare
RECOMANDĂRI