Ombudsmanul propune elaborarea testelor de examen în baza materialului predat până pe 2 martie
Sursa foto:diez.md Vizualizari:

Ombudsmanul propune elaborarea testelor de examen în baza materialului predat până pe 2 martie

Ombudsmanul copilului consideră oportună elaborarea testelor pentru examenele de absolvire, pentru elevii din clasele a IX-a şi a XII-a doar în baza materialului predat până la 2 martie. Maia Bănărescu susţine că procedura de studiere la distanţă este una pilot pentru sistemul naţional de educaţie, iar eficienţa acesteia urmează a fi evaluată din punct de vedere al corespunderii cerinţelor educaţionale şi din domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Într-un comunicat de presă, avocatul pentru drepturile copilului atrage atenţia că pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţământ la distanţă este necesar ca atât elevii, cât şi profesorii să fie asiguraţi cu mijloace necesare de comunicare şi recepţionare a informaţiei. Or, se pune la îndoială faptul că toţi elevii şi părinţii au posibilitatea de a accesa şi utiliza mijloacele respective. De asemenea, se cere a fi clarificat modul în care este realizată instruirea la distanţă pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi a copiilor care sunt deţinuţi în instituţiile de detenţie sau izolatoare de urmărire penală.

Maia Bănărescu recomandă ministrului de resort revizuirea Ordinului privind desfăşurarea testării candidaţilor la examenele naţionale de absolvire, sesiunea de examene 2020, în contextul observaţiilor expuse, precum şi emiterea unei circulare pentru cadrele didactice privind adaptarea procesului educaţional, în special ce ţine de temele pentru acasă, la capacităţile şi necesităţile elevilor.

Într-un demers adresat  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Maia Bănărescu pledează pentru renunţarea la mecanismul de pretestare, în situaţia în care procesul de învăţământ are loc la distanţă. Acest exerciţiu, în opinia sa, nu-şi va atinge scopul şi va provoca un stres suplimentar pentru copii.

„În condiţiile instruirii la distanţă nimeni nu poate garanta că elevul va rezolva testul respectiv de sine stătător sau nu va folosi surse din internet, astfel rezultatul testării fiind din start compromis”. Maia Bănărescu recomandă MECC plasarea pe site-ul ministerului şi ale instituţiilor subordinate a modelelor de teste, fără a avea loc pretestarea, cu stabilirea obligaţiei pentru elevi de a soluţiona sarcinile din teste.
Similare
RECOMANDĂRI