Organizaţiile de tineret pot aplica la Programul anual de granturi, lansat de MECC
Sursa foto:mecc.gov.md Vizualizari:

Organizaţiile de tineret pot aplica la Programul anual de granturi, lansat de MECC

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a lansat Programul anual de Granturi pentru organizaţiile de tineret, ce este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Potrivit MECC, procedura de aplicare, evaluarea dosarelor, precum şi condiţiile de încheierea şi derulare a contractului de finanţare sunt prevăzute de Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor.
 
Cine poate aplica:                 
- La concurs pot participa organizaţiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.        - Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.                
- La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.
 
Valoarea grantului oferit:
La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim 420 000,00 lei.
Comisia de evaluare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiţii obligatorii pe partea de concept, precum şi de diminuare sau majorare de buget al proiectului declarat câştigător.
Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 8 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1aprilie şi să se finalizeze nu mai târziu de 1 decembrie a anului 2021.
 
Pentru mai multe detalii accesaţi AICI.
Similare
RECOMANDĂRI