Reacţia ANSA la raportul emis de CNA privind domeniul siguranţei alimentelor din R. Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Reacţia ANSA la raportul emis de CNA privind domeniul siguranţei alimentelor din R. Moldova

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a luat act de Raportul privind rezultatele evaluării integrităţii instituţionale efectuate la ANSA, elaborat de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA).

Raportul este o evaluare amplă şi detaliată care urmează a fi analizată de către responsabilii din cadrul Agenţiei în colaborare cu instituţiile responsabile. Noua conducere va întreprinde toate măsurile necesare şi în scurt timp urmează să definitiveze reorganizarea Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor în baza modificărilor Hotărârii de Guvern nr. 600/ 2018, aplicând principiul de meritocraţie şi integrităţii.

De asemenea, urmează o perioadă de evaluare a cadrului normativ şi a personalului în ceea ce priveşte integritatea instituţională şi profesională al angajaţilor, precum şi creşterea gradului de responsabilitate în procesul de executare a activităţilor de serviciu. Pentru a înlătura riscurile de corupţie constatate, în baza recomandărilor menţionate în raport va fi elaborat un plan de integritate.

ANSA nu va tolera corupţia şi este dispusă să acorde suportul necesar instituţiilor de resort pentru ca cei care nu se conformează legislaţiei şi fac abuz în serviciu să fie atraşi la răspundere.

Precizăm că, o evaluare a integrităţii instituţionale, efectuată de CNA la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor(ANSA) în perioada aprilie-octombrie 2021, arată că domeniul siguranţei alimentelor este afectat de mai multe riscuri de corupţie cum ar fi: riscul coruperii active şi pasive, abuzul şi depăşirea atribuţiilor de serviciu, nedeclararea influenţelor necorespunzătoare şi a conflictului de interese, falsul în acte publice. Aceste riscuri tipice de corupţie afectează în mod direct activitatea instituţiei şi imaginea entităţii.
 
Similare
RECOMANDĂRI