Regimul de activitate redusă. Codul muncii va fi completat cu un articol nou
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Regimul de activitate redusă. Codul muncii va fi completat cu un articol nou

Angajatorul va putea stabili regimul de activitate redusă în anumite condiţii. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede modificarea şi completarea Codului muncii.

Mai exact, potrivit Bizlaw.md, angajatorul va putea stabili regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puţin 25% din numărul salariaţilor din cadrul unităţii:

  • în mod unilateral în caz de stare de urgenţă, de asediu şi de război, sau în caz de stare de urgenţă în sănătate publică;
  • cu acordul scris al salariaţilor vizaţi în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăţi de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepţional, transformarea, restructurarea sau modernizarea întreprinderii, sau orice alte circumstanţe cu caracter excepţional, în modul stabilit de Guvern.

Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la trei luni consecutive, dar nu mai mult de cinci luni pe an.

În cazul aplicării prevederilor referitoare la cu acordul scris al salariaţilor vizaţi, angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanţilor salariaţilor privind stabilirea regimului de activitate redusă cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariaţii cu regim de activitate redusă.

Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, poate fi redusă, în aceste condiţii, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporţional timpului lucrat.

Salariaţii cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă, beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

Pe perioada stabilirii regimului de activitate redusă în aceste condiţii este interzisă angajarea salariaţilor pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

Angajatorul stabileşte regimul de activitate redusă ulterior adoptării deciziei de acordare a ajutorului pentru salariaţii cu activitate redusă în modul stabilit de Guvern.

Prevederile nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:

  • instituţiile finanţate din mijloace bugetare;
  • angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • angajatori care au restanţe la bugetul public naţional la data depunerii cererii.

De asemenea, prevederile nu se aplică salariaţilor care:

  • prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiaşi unităţi sau la o altă unitate;
  • nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii;
  • sunt angajaţi cu timp de muncă parţial.

Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusă, în cazul în care la nivel de unitate este declarată grevă.

Similare
RECOMANDĂRI