Republica Moldova va beneficia de 10 milioane de dolari pentru continuarea reformelor în educaţie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova va beneficia de 10 milioane de dolari pentru continuarea reformelor în educaţie

Republica Moldova va beneficia de finanţare adiţională în valoare de 10 milioane de dolari pentru proiectul „Reforma Învăţământului în Moldova”. Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la Chişinău, la 12 martie 2018.

Implementarea acordului va permite continuarea reformelor în domeniul educaţiei, pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului primar şi secundar general. În particular, mijloacele vor fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii şcolare - dotarea a 160 de instituţii de învăţământ cu laboratoare şcolare şi echipament IT, precum şi dotarea a 100 de şcoli cu materiale şi echipament necesar pentru instruirea elevilor cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale.

Totodată, vor fi evaluate şi ajustate programele de formare, inclusiv privind sensibilizarea de gen şi educaţia incluzivă, va fi îmbunătăţită pregătirea cadrelor didactice de sprijin care lucrează cu elevii cu cerinţe speciale, vor fi dezvoltate capacităţile autorităţilor naţionale de profil şi va fi testat un nou mecanism de finanţare a instituţiilor preşcolare.

Acordul prevede realocarea a 1,7 milioane de dolari pentru renovarea a două şcoli de circumscripţie. Iniţial, resursele financiare erau prevăzute pentru implementarea unui nou sistem de salarizare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice.

Proiectul „Reforma Învăţământului în Moldova” este finanţat de Banca Mondială, prin intermediul Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare. Acesta este implementat în perioada aprilie 2013 – iunie 2020 şi este structurat în trei componente: îmbunătăţirea calităţii educaţiei, optimizarea sectorului educaţional şi consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în monitorizarea reformei.

Similare
RECOMANDĂRI