Senatul USM a decis conferirea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu Baias din România
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Senatul USM a decis conferirea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu Baias din România

La şedinţa Senatului Universitatii de Stat din Moldova (USM), din data de 25 noiembrie, a fost luată decizia de conferire a titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept de la Universitatea din Bucureşti.

Iniţiativa de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA aparţine Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Doctorul în ştiinţe, profesor universitar Sergiu BAIEŞ, de la Facultatea de Drept a fost onorat să prezinte tradiţionalul Laudatio cu anumite repere din biografia Domnului profesor FLAVIUS ANTONIU BAIAS

Personalitatea Domnului Flavius Antoniu BAIAS este cunoscută şi în spaţiul academic din România, Europa, Republica Moldova prin activităţile sale de colaborare, prin mutiplele monografii, prin contribuirea nemijlocită la constituirea bazei reformei juridice din România. Vasta Dlui activitate, de circa 40 de ani la Facultatea de Drept din Bucureşti, una dintre cele mai bune din ţară, demonstrează parcursul său de succes – a urcat treptele ierarhiei universitare cu rezultate remarcabile, impunându-se ca reprezentant de seamă al generaţiei sale, profesorul Flavius Antoniu BAIAS, pe bună dreptate, este recunoscut ca un veritabil specialist în domeniul Dreptului civil şi al Dreptului familiei, care a slujit dreptul cu convingerea şi forţa unui dascăl de excepţie, formând generaţii de studenţi specialişti în dreptul civil.

Domnia sa este susţinător şi promotor al imaginii Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova în întreg spaţiul românesc. Astfel, la iniţiativa profesorului Flavius Antoniu BAIAS, cele şase facultăţi de drept din România, organizatoare ale unui prestigios şi inedit Concurs „Hexagonul Facultăţilor de Drept”, au acceptat participarea la acest concurs şi a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, iar participarea la acest concurs a motivat foarte mulţi tineri să exceleze în domeniul dreptului atât în ţară, cât şi peste hotare.

De asemenea, cu implicarea activă a profesorului Flavius Antoniu BAIAS a fost posibilă, începând cu anul 2014, organizarea Şedinţelor Comune a Consiliului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi a Consiliului Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Flavius Antoniu BAIAS susţine constant demersurile ştiinţifice ale tinerelor din Republica Moldova cu programe de burse doctorale şi postdoctorale, finanţate de Guvernul României. Activitatea prodigioasă a Domnului Flavius Antoniu BAIAS a fost înalt apreciată, astfel pentru meritele sale ştiinţifice şi de management, iau fost conferite Ordinul „Steaua României”, în grad de Comandor (2000); Ordinul „Palmes Academiques”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2011); Ordinul „Legiunea de onoare”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2017).

Senatul USM a apreciat meritele deosebite ale profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, în domeniul învăţământului şi ştiinţei. Luând în consideraţie contribuţia substanţială a Domniei sale la dezvoltarea învăţământului, promovarea ştiinţei şi educaţiei, a valorilor educaţional-spirituale la nivel internaţional, eforturile susţinute întru soluţionarea diverselor probleme ce ţin de domeniul ştiinţific şi cel de instruire în calitate de savant cu renume, dar şi bunele intenţii de colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv prin:

  • promovarea imaginii USM în comunitatea ştiinţifico-didactică internaţională;
  • susţinerea mobilităţii doctoranzilor, masteranzilor, cadrelor didactice de la USM în cadrul proiectelor internaţionale;
  • organizarea participării universitarilor la foruri ştiinţifice;
  • implicarea în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul ştiinţelor sociale şi umanitare de la USM;
  • oferirea suportului ştiinţific şi a expertizei în studierea proceselor de transformare a societăţii din Republica Moldova;
  • îmbogăţirea fondului bibliotecii USM prin donaţii de carte şi literatură pe domenii de specialitate;
  • iniţierea şi promovarea proiectelor de dezvoltare în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova

Senatul USM a decis unanim conferirea titlul onorific „DOCTOR HONORIS CAUSA” Domnului profesor universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, Universitatea din Bucureşti.

Oferinnd titlul de DOCTOR HONORIS CAUZA, Domnului profesor universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Stat din Moldova recunoaşte public meritele Domniei sale, iar odată alăturat comunităţii noastre academice, prestigiul Universităţii de Stat din Moldova, care este la cea dea 75 aniversare, se va consolida.

Similare
RECOMANDĂRI