Statul va oferi subvenţii celor care vor angaja şomeri din grupurile vulnerabile
Sursa foto:digi24.ro Vizualizari:

Statul va oferi subvenţii celor care vor angaja şomeri din grupurile vulnerabile

Angajatorii care vor angaja şomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilităţi, ar putea primi subvenţii din partea statului pentru compensarea parţială a salariului acestora. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă.

Proiectul propune oferirea de subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de şase luni, pentru fiecare şomer angajat. Subvenţia se acordă în special pentru compensarea parţială a salariului şomerului angajat.
 
Subvenţionarea locurilor de muncă este destinată şomerilor supuşi riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Noile prevederi se referă la următoarele categorii de şomeri: persoanele în vârstă de 50 ani şi peste, persoanele eliberate din locurile de detenţie, victimele traficului de fiinţe umane, după reabilitarea psihologică şi socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanţe, victimele violenţei în familie şi alte categorii vulnerabile.
 
La fel, se vor oferi subvenţii pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, angajate cu contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
 
Potrivit autorilor, scopul proiectului este prevenirea şi reducerea şomajului şi efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de şomaj şi asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. Proiectul a fost elaborat cu suportul expertului de nivel înalt al EU pe domeniul muncă.
 
Proiectul a fost susţinut de 53 de deputaţi din cei prezenţi la şedinţă.
Similare
RECOMANDĂRI