Valoarea contractelor achiziţiilor publice în domeniul construcţiilor, în atenţia Guvernului. Au fost introduse noi mecanisme de ajustare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Valoarea contractelor achiziţiilor publice în domeniul construcţiilor, în atenţia Guvernului. Au fost introduse noi mecanisme de ajustare

Valorile contractelor de achiziţie publică de lucrări vor putea fi ajustate prin mecanisme noi, urmare a creşterilor de preţuri, în special din domeniul construcţiilor. Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice mai mari de un an (HG nr. 1129/2018).

Potrivit Ministerului Finanţelor, prin această măsură, se va asigura continuarea executării contractelor de achiziţie publică de lucrări, astfel încât să nu se ajungă la neexecutarea sau la stoparea lucrărilor. 

Conform proiectului, ajustarea se va realiza în baza actualizării preţurilor de cost, precum şi ţinând cont de rata inflaţiei şi a deflaţiei. În acest sens, în Regulament vor fi introduse noţiuni noi, iar unele noţiuni se vor modifica.

De asemenea, proiectul prevede introducerea unei noi formule, care reglementează posibilitate de ajustare a preţului contractelor de achiziţie publică de lucrări în baza preţurilor aferente materialelor de construcţie, luând în considerare orice creştere sau diminuare a acestora. Astfel, actualizarea preţurilor componente preţului de cost se va efectua luând în consideraţie: creşterea salariului, preţul la materiale şi preţul la combustibil.

Totodată, subiecţii participanţi la procesul de achiziţie vor putea să selecteze formula în baza căreia se va efectua ajustarea contractelor, condiţie ce urmează a fi prevăzută  în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă. 

Proiectul, de asemenea, completează Regulamentul cu un nou capitol, care stabileşte procedura de examinare a solicitării de ajustare şi modul de actualizare a preţurilor la componentele preţului de cost.

Actualmente, ajustarea valorii contractului de achiziţii publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ţinând cont de rata inflaţiei sau deflaţiei calculată pentru anul precedent ajustării şi publicată de Biroul Naţional de Statistică.

Similare
RECOMANDĂRI