Ambasada României în Republica Moldova anunţă despre începerea admiterii la instituţiile de învăţământ din dreapta Prutului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ambasada României în Republica Moldova anunţă despre începerea admiterii la instituţiile de învăţământ din dreapta Prutului

Ambasada României la Chişinău a publicat un anunţ privind admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă (anul universitar 2020-2021).

Baza legală pentru organizarea admiterii este Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN 3.900/16.05.2017 -  MAE nr. A10/2.046/26.05.2017 - MRP C/129/07.06.2017 şi publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 6.28/02.08.2017.

Informaţiile privind condiţiile de admitere, locurile scoase la concurs, specializările propuse, calendarul, conţinutul dosarului de candidatură şi modul de transmitere a acestuia se regăsesc în metodologiile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior şi sunt disponibile pe site- urile acestora.

► Instituţii de învăţământ superior de stat

 Dosarele de candidatură trebuie transmise direct instituţiilor de învăţământ superior inclusiv de către candidaţii români de pretutideni din Albania, Serbia, Ucraina şi Macedonia de Nord.

Diplomele eliberate de autorităţile competente din ţările care au anulat examenele scrise sau orale de finalizare a ciclului liceal în anul 2020 sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 Pentru informaţii suplimentare sau clarificări, vă rugăm să contactaţi Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene la adresa de e-mail [email protected], indicând în subiect, pentru o cât mai eficientă instrumentalizare, sintagma „admitere români de pretutindeni 2020”.
Similare
RECOMANDĂRI