CONTACTE

Filiala Societăţii Române de Televiziune
Adresa: strada Alexei Şciusev 31, Chişinău, Republica Moldova (MD 2001)

Secretariat: Telefon: +373 (22) 810 478
E-mail: [email protected]

Redacţia Ştiri: Telefon: +373 (22) 810 479
E-mail: [email protected]

Redacţia Programe: Telefon: +373 (22) 810 471
E-mail: [email protected]

Redacţia Web: Telefon: +373 60754440
E-mail: [email protected]