Mâine în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Mâine în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului

Anual, în ultima duminică din luna mai, în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului, stabilită prin Hotărârea Parlamentului nr.116/2008, cu scopul de a accentua importanţa fluviului Nistru ca fiind cel mai principal bazin acvatic al ţării.

Bazinul hidrografic Nistru are o importanţă socială, istorică-culturală, dar şi un rol vital în asigurarea cu apă potabilă a populaţiei, necesităţilor în agricultură, industrie, în menţinerea balanţei ecologice şi în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Nistru are şi o importanţă transfrontalieră, fapt confirmat prin Convenţia de la Helsinki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale. Bazinul fluviului constituie un patrimoniu natural unic, un ecosistem caracterizat prin prezenţa unei bogate biodiversităţi, care determină existenţa unor zone umede de importanţă internaţională, protejate de legislaţia naţională şi instrumentele internaţionale, inclusiv de Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.

Prin aprobarea de Guvern a Planului de gestionare a districtului hidrografic Nistru (H.G.nr.814 din 17.10.2017) a fost făcut un pas important spre implementarea principiului bazinal de gestionare, iar implementarea acţiunilor şi măsurilor au ca scop îmbunătăţirea calităţii apei şi gestionarea durabilă şi eficientă a bazinului prin implicarea cît mai activă a tuturor celor interesaţi.

În prezent, sunt în proces de elaborare Planurile de gestionare a riscurilor la inundaţii şi secetă, care vor prezenta zonele cu risc sporit de inundaţii şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru a fi evitate la maxim pagubele provocate de inundaţii şi secetă.

Din cauza situaţiei provocate de pandemie, MADRM anunţă că în acest an nu vor fi organizate evenimente publice, însă îndemnăm populaţia să utilizeze raţional resursa de apă şi să îşi sporească atenţia asupra necesităţii protejării fluviului Nistru.

Notă: Fluviul Nistru, cu izvorul în munţii Carpaţi la altitudinea de 911 m, are o lungime totală de 1350 km şi este cea mai importantă arteră acvatică a ţării, pe teritoriul căreia lungimea cursului de apă (Naslavcea–Palanca) este de 636 km. Pe o distanţă de 142,5 km, fluviul constituie frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina. Cu o suprafaţă totală de peste 72,1 mii km², bazinul Nistrului, în limitele ţării, are o suprafaţă de 19,2 mii km², sau 26,5% din teritoriul total al bazinului. Fiind repartizat asimetric faţă de axa principală a văii Nistrului, suprafaţa de stânga a bazinului (în limitele Republicii Moldova) este de 3,5 mii km² (18,27%), iar a celei de dreapta – de 15,7 mii km² (81,72%). Resursele de apă ale bazinului Nistru în limitele teritoriului Republicii Moldova sînt evaluate la 10 700 mil. m3, din acest volum, mai puţin de 30% se formează pe teritoriul ţării. Volumul resurselor de apă disponibil în prezent în ţară este estimat la cca 500 m3/cap de locuitor/an, ceea ce plasează Republica Moldova în categoria ţărilor cu insuficienţă de apă şi cu un risc sporit la impactul schimbărilor climatice.

Similare
RECOMANDĂRI