Primarul unei suburbii din municipiul Chişinău riscă să nu mai deţină funcţii publice timp de 3 ani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Primarul unei suburbii din municipiul Chişinău riscă să nu mai deţină funcţii publice timp de 3 ani

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a constatat că primarul unei suburbii a municipiului Chişinău a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul şi în termenul stabilit a conflictului de interese şi nesoluţionarea acestuia prin abţinere. ACesta ar fi luat o fecizie de semnare a unui Acord cu sora sa, în anul 2018, cu privire la modificarea şi completarea a unui contract de locaţiune, prin intermediul viceprimarului.

Totodată, conform actului de constatare, emis de către inspectorul de integritate, alesul local, ar fi soluţionat cereri şi ar fi emis acte administrative în privinţa rudelor (frate, soră, nepoată şi concubină), angajate în subordinea sa/sau în entităţi subordonate.

Pe cauza dată, ANI va sesiza Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, ca în termen de 5 zile, din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, să fie încetate raporturile de muncă ale alesului local vizat, cu aplicarea interdicţiei de a mai ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, inclusiv funcţia/mandat de Primar, pentru o perioadă de 3 ani.

Alesul local va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
Similare
RECOMANDĂRI