1918, ANUL MARII UNIRI: Întrunirea Marelui Sfat Naţional din Transilvania, la Alba Iulia
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

1918, ANUL MARII UNIRI: Întrunirea Marelui Sfat Naţional din Transilvania, la Alba Iulia

La 19 noiembrie/2 decembrie 1918, a doua zi după Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a avut loc întrunirea Marelui Sfat Naţional, în sala Tribunalului din Alba Iulia.

''La 2 decembrie, în timp ce mulţimile se întorceau victorioase spre vetrele lor, în sala tribunalului din Alba Iulia se întruneau, în conformitate cu convocarea din ajun, toţi membrii Marelui Sfat Naţional aflaţi în oraş pentru a alege biroul Sfatului, Consiliul Dirigent şi delegaţia ce urma să plece la Bucureşti spre a prezenta regelui Ferdinand şi guvernului hotărârile adunării. Urmărind procesul-verbal al şedinţei, constatăm că, după salutul de deschidere rostit de preşedinte, a luat cuvântul Iuliu Maniu, care a cerut Marelui Sfat să aleagă o comisie de candidare care să facă propunerile necesare pentru alegerea celor chemaţi să alcătuiască forurile şi delegaţia menţionată mai sus'', se arată în lucrarea ''O zi din istoria Transilvaniei'' de Vasile Netea (Bucureşti, 1990), notează AGERPRES.

Comisia de candidare a propus ca preşedinte al Marelui Sfat Naţional pe Gh. Pop de Băseşti, pe episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu şi pe Teodor Mihali şi Andrei Bârseanu, ca vicepreşedinţi, pe Silviu Dragomir, Caius Brediceanu, Mihai Popovici, Gheorghe Crişan, Ghiţă Pop şi Traian Novac, ca notari, potrivit volumului "Istoria României în date" (Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003).

Totodată, Comisia a propus guvernul provizoriu, care se va numi Consiliul Dirigent, alcătuit din 15 membri (zece membri ai Partidului Naţional Român, doi ai Partidului Social-Democrat şi trei independenţi), între care se aflau: Iuliu Maniu (preşedinte şi ministru de Interne), Vasile Lucaciu (fără portofoliu, cu misiuni în străinătate), Vasile Goldiş (Culte şi Instrucţiune Publică), Alexandru Vaida-Voevod (Externe şi Presă), Ştefan Cicio-Pop (Armată şi Siguranţă Publică), Aurel Vlad (Finanţe), Aurel Lazăr (Justiţie), Ioan Flueraş (Sănătate şi Ocrotiri Sociale), Victor Bontescu (Agricultură şi Comerţ), Iosif Jumanca (Industrie), Octavian Goga (fără portofoliu).

Pentru delegaţia ce trebuia să plece la Bucureşti au fost desemnaţi Miron Cristea, Iuliu Hossu, Vasile Goldiş şi Alexandru Vaida-Voevod.

Propunerile făcute au fost acceptate în unanimitate, iar membrii Consiliului Dirigent au fost invitaţi să depună îndată jurământul. Dintre aceştia lipseau Vasile Lucaciu şi Octavian Goga, aflaţi încă la Paris, se menţionează în lucrarea ''O zi din istoria Transilvaniei''. De asemenea, în după-amiaza zilei de 19 noiembrie/2 decembrie 1918 s-a ţinut prima şedinţă a Consiliului Dirigent.

Marele Sfat Naţional şi Consiliul Dirigent şi-au stabilit sediul la Sibiu. 
RECOMANDĂRI