2 decembrie, prima treaptă spre idealul României Mari. Basarabia şi-a declarat autonomia
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

2 decembrie, prima treaptă spre idealul României Mari. Basarabia şi-a declarat autonomia

Prima treaptă spre idealul României Mari a fost păşită la 2 decembrie,1917 atunci când Sfatul Ţării a adoptat o Declaraţie prin care se proclama Republica Democratică Moldovenească, ce urma să facă parte din Republica Federativă Democratică a Rusiei, care nici nu exista.

Republica Democratică Moldovenească a fost un stat efemer a cărui autonomie faţă de Imperiul Rus a fost proclamată de către Sfatul ţării din Basarabia, care era organul reprezentativ al populaţiei din regiune, ales în octombrie-noiembrie 1917. Această decizie a generat un şir de schimbări şi decizii ce au dus la mare act de unire. 
  
În condiţiile de anarhie în care se afla tertoriul Basarabiei, stabilită pe întreg teritoriul, din cauza revoluţiei ruseşti, guvernatorul Guberniei Basarabia a demisionat şi şi-a transmis atribuţiile în mod legal, lui Constantin Mimi. Proceduri similare au avut loc în toate guberniile Imperiului.
 
Un congres, ce a avut loc în octombrie 1917, a votat demisia lui Mimi şi l-a desemnat pe Ion Inculeţ ca noul conducător. Datorită situaţiei grele, existente pe tot teritoriul Imperiului, conducătorii Republicii Democratice Moldoveneşti (Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu, Pantelimon Halippa, Nicolae Bosie-Codreanu, Ion Pelivan, Nicolae Sacară) au cerut sprijin pentru restabilirea ordinii aliaţilor români.
 
Ca urmare a acestei cereri, în ianuarie 1918 armata română a intrat în Basarabia. Sovietul bolşevic din Chişinău, aflând despre chemarea trupelor române, a declarat că nu se va mai supune Sfatului Ţării şi a anunţat o primă pentru capetele conducătorilor guvernului Republicii (Cristi, Pelivan şi Codreanu). Până la urmă însă bolşevicii au fost nevoiţi să părăsească Basarabia. Pe 13 ianuarie 1918 armata română a intrat în Chişinău.
Iar pe 24 ianuarie 1918, a fost făcut un nou pas pre unire, Sfatul Ţării a votat în unanimitate pentru proclamarea independenţei Republicii Moldoveneşti. 

Consiliul Director a fost redenumit în Consiliul de Miniştri. Prim-ministru al noii Republici a fost numit Daniel Ciugureanu (de fapt a fost o reconfirmare a funcţiei, prin prisma faptului că a fost ales Prim-director pe 17 ianuarie 1918), iar Ion Inculeţ a fost reconfirmat ca preşedinte.

Şi în final pe 27 martie 1918, Sfatul Ţării, organul conducător al republicii, a votat unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu România. Votul de unire cu România a fost dat prin 86 voturi pentru, 3 împotrivă şi 36 abţineri. Tratatul de la Paris (1920) a confirmat unirea Basarabiei cu România.
Similare