Proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri pot fi deja depuse
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri pot fi deja depuse

Primăria Sectorului 1 din Bucureşti a dat startul depunerii proiectelor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri. Sub genericul „Centenarul pentru toţi sesiunea 2017-2020”, primăria va selecta proiecte din domeniul culturii scrise, artelor spectacolului, educaţiei, patrimoniului imaterial, artelor plastice şi vizuale.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru o ofertă culturală este de 600.000 de lei plus TVA, anunţă InfoPrut.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unei surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în cuantum de cel puţin  10% din costul total al proiectului, cu excepţia celor care aplică în secţiunea „Susţinerea Debutului – încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale”, pentru care nu este necesară cota minimă de cofinanţare.

Formularul cererii de finanţare şi declaraţia pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul www.primariasector1.ro, Secţiunea Programe şi Proiecte, Subsecţiunea Centenar 2017-2020.

Dosarele de participare se depun, în plic închis, la Registratura Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr.9, până în data de 20 februarie 2018, ora 16:30, cu menţiunea „Proiect Program Centenar pentru Toţi – sesiunea 2017-20120”. Acestea pot fi transmise şi prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire, până la aceeaşi dată limită.

Similare