A fost lansat Serviciul Guvernamental de Notificare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

A fost lansat Serviciul Guvernamental de Notificare

Serviciul Guvernamental de Notificare (MNotify) a fost lansat de Agenţia de Guvernare Electronică. Acesta reprezintă o aplicaţie tehnică de transmitere a notificărilor în cadrul sistemelor informaţionale deţinute de ministere, autorităţi administrative şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă, precum şi alte instituţii, prestatoare de servicii publice.

Potrivit Moldpres, “notificarea” presupune un mesaj, generat automat de sistemele informaţionale ale instituţiilor, având menirea de a notifica utilizatorii despre producerea anumitor modificări în structura serviciilor sau a modalităţilor de prestare a acestora. Astfel, utilizatorii vor fi înştiinţaţi despre orice schimbări produse, în termeni reduşi de timp, prin poşta electronică, SMS, mesagerie instantă sau alte canale de comunicare, în funcţie de necesităţi. 

„Serviciul MNotify reprezintă o soluţie informatică din categoria Guvern către Cetăţean (G2C) şi Guvern către Business (G2B) şi are ca obiectiv principal asigurarea necesităţilor informatice şi informaţionale pentru realizarea procesului de notificare. De asemenea, MNotify este parte componentă a sistemelor informaţionale de stat ale Republicii Moldova şi reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune, destinat notificării destinatarilor persoane fizice şi persoane juridice prin intermediul diverselor canale de notificare”, a explicat Dumitru Postu, manager de proiect la Agenţia de Guvernare Electronică.

Scopul serviciului MNotify este de a oferi autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice de drept privat un mecanism eficient, fiabil şi modern de notificare a destinatarilor, prin intermediul diverselor canale de notificare.

MNotify a fost implementat ca o parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud, urmărind facilitarea serviciilor electronice tranzacţionale  şi creşterea calităţii, în general, a serviciilor publice. Pentru a aduce soluţia tehnică MNotify la cei mai înalţi parametri de funcţionalitate şi utilitate, în etapa de pre-lansare, Centrul de Guvernare Electronică, cu suportul Cancelariei de Stat, a ministerelor şi altor autorităţi administrative, cu implicarea sectorului privat, au testat serviciul, identificând ajustările necesare.

Similare
RECOMANDĂRI