Antreprenorii cer autorităţilor să le uşureze viaţa
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Antreprenorii cer autorităţilor să le uşureze viaţa

Antreprenorii cer autorităţilor să fie mai prietenoase şi să acorde o mai mare atenţie mediului de afaceri. Iar Guvernul şi-a supus propriul Plan de Acţiuni consultărilor publice. Este un document care cuprinde 9 capitole, cu 600 de acţiuni din sferele de competenţă a Executivului, preconizate să fie realizate în perioada 2019 – 2020, a explicat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, expertul IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan.

Pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri al Republicii Moldova, antreprenorii susţin că e nevoie de acţiuni din partea autorităţilor. Este vorba de instituirea funcţiei de Ombudsman pentru apărarea drepturilor, independenţa justiţiei şi răspunderea patrimonială a judecătorilor şi tuturor subiecţilor care au admis deposedarea ilegală de proprietate a oamenilor de afaceri.

Viorel Pârvan, susţine că oamenii de afaceri vor abrogarea normelor din Codul Fiscal care acordă drepturi discreţionare Serviciului Fiscal de Stat de a pune sechestru pe conturile bancare ale agenţilor economici – instituirea unor reguli egale pentru toţi (sectorul public versus sectorul privat). ”Guvernul nu a formulat drept prioritate acţiunile referitoare la organizarea şi prestarea către business a serviciilor publice conform principiului „ghişeului unic”, inclusiv ghişeul unic electronic”.

Potrivit expertului oamenii de afaceri se arată dispuşi pentru înăsprirea a tot ce are tangenţă cu „off-shor”, însă nu e necesar de a „criminaliza” aceste activităţi şi sancţiona penal reprezentanţii oamenilor de afaceri.

În acelaşi timp, pentru a uşura activitatea antreprenorilor e nevoie şi de consolidarea caracterului informativ, consultativ şi preventiv al controalelor, fără aplicarea sancţiunilor pentru încălcările minore depistate (care nu aduc prejudicii) şi oferirea timpului suficient pentru remedierea problemelor. O soluţie ar fi elaborarea şi publicarea pe web a materialelor documentare şi ghidurilor destinate informării agenţilor economici privind drepturile şi obligaţiile organelor de control şi agenţilor economici supuşi controlului; prevederilor legislaţiei în vigoare, cu indicarea, distinct pentru fiecare organ de control, a încălcărilor posibile în privinţa agenţilor economici, a faptelor contravenţionale, a sancţiunilor şi altor măsuri aplicabile.

La capitolul Administrarea Proprietăţii Publice” sunt incluse un şir de acţiuni în privinţa întreprinderilor de stat (inclusiv municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat). Or, Viorel Pîrvan e de părere că e oportun de a completa cu acţiuni care ar asigura transparenţa acestor întreprinderi şi accesul publicului la informaţiile despre organizarea şi activitatea acestor entităţi publice.

În concluzie, expertul Viorel Pîrvan e de părere că e necesar şi îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul transparenţei decizionale şi implementarea obligatorie a cerinţelor de transparenţă de către toate autorităţile publice. ”Stoparea procesului examinării unui proiect de lege cu impact asupra businessul dacă nu a fost consultat sau a obţinut un aviz negativ din partea asociaţiilor/patronatelor reprezentative. Reglementarea expresă în legislaţie a caracterului obligatoriu pentru un aviz/opinie „consultativ(ă)” din partea asociaţiilor/patronatelor reprezentative”.

Similare
RECOMANDĂRI