Expert: MTender transparentizează achiziţiile, dar nu rezolvă toate problemele din sistem
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Expert: MTender transparentizează achiziţiile, dar nu rezolvă toate problemele din sistem

MTender, noul sistem de achiziţii electronice contribuie la eficientizarea cheltuielilor bugetare, reducerea poverii administrative, creşterea încrederii agenţilor economici în sistemul de achiziţii şi accesul deschis la date. Însă acesta nu va rezolva nicidecum toate problemele şi carenţele sistemului de achiziţii, inclusiv acordurile anticoncurenţiale, conflictele de interese şi corupţia, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

Sistemul deschide noi oportunităţi pentru sectorul privat, încurajând agenţii economici să intre pe piaţa achiziţiilor, să aibă mai multă încredere într-un proces corect de achiziţie, fapt ce sporeşte concurenţa şi eficienţa. Acum, agenţii economici pot participa simultan la mai multe achiziţii fără a fi nevoiţi să investească efort, timp şi resurse pentru deplasarea la autoritatea publică. Excluderea contactului fizic dintre autorităţi publice şi mediul de afaceri reduce semnificativ riscurile existente anterior precum cele de corupţie, înţelegeri şi acorduri ilegale, divulgarea informaţiilor confidenţiale, favorizarea unei anumite companii.

Potrivit Dianei Enachi, de la lansare prin sistemul MTender au fost înregistrate peste 2 mii de licitaţii electronice, peste 14 mii de licitaţii electronice publicate, peste 6 mii de contracte semnate prin intermediul sistemului şi înregistrate la Trezorerie. Totodată, circa 1000 de autorităţi publice procură bunuri, servicii şi lucrări prin intermediul MTender, circa 2400 agenţi economici participă activ la procedurile de achiziţie şi economii de 18,8 milioane de lei pe achizitorii publici şi comerciali.

Implementarea achiziţiilor electronice a fost o acţiune asumată de autorităţile responsabile în Strategia de dezvoltare a sistemului a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Obiectivul fiind implementarea unui sistem cuprinzător de achiziţii electronice în conformitate cu principiile de sursă deschisă, date deschise şi standardele privind contractarea deschisă. Sistemul este dezvoltat după principiul ”toţi văd totul”, adică indiferent de faptul că eşti participant direct la procesul de achiziţie, monitor sau cetăţean. Doritorii pot vedea cât de corect şi eficient cheltuie banii publici primăria sa, poţi vedea toată informaţia disponibilă, începând cu planificarea şi până la contractare şi chiar facturare.

În concluzie, Diana Enachi a menţionat necesitatea asigurării de către Ministerul Finanţelor a funcţionării depline şi dezvoltării continue a sistemului MTender, inclusiv prin ajustarea continuă a cadrului legal şi normativ-secundar la funcţionalităţile sistemului. Agenţiei Achiziţii Publice i se recomandă implicarea activă, informarea autorităţilor şi elaborarea unor instrucţiuni detaliate care să asigure interpretarea uniformă a legislaţiei în vigoare. Iar autorităţilor cu atribuţii de monitorizare, control, audit, precum şi cele de soluţionare a contestaţiilor să utilizeze datele din sistem în realizarea funcţiilor ce le revin.

Similare
RECOMANDĂRI