În ultimele trei luni, peste 1500 de persoane au fost obligate să se conformeze legii şi să înregistreze contracte de dare în arendă a imobilelor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

În ultimele trei luni, peste 1500 de persoane au fost obligate să se conformeze legii şi să înregistreze contracte de dare în arendă a imobilelor

În ultimele trei luni, au fost înregistrate peste 3000 de contracte de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiile de deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.  

 În acelaşi timp, pe parcursul a trei luni ale 2019 au fost identificate 1 514 persoane fizice – proprietari, care transmit în chirie bunuri imobile, iar în privinţa acestora au fost demarate acţiuni de conformare.

Inspectorii fiscali au efectuat controale de specialitate la 150 persoane fizice care oferă în locaţiune bunuri imobile, la buget  fiind calculate suplimentar plăţi de bază – 126,4  mii lei, penalităţi – 5,5 mii lei şi amenzi – 27,1 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poştal al Republicii Moldova.

De menţionat că cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia Deservire Fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 080001525, apel gratuit sau la Direcţia Deservire Fiscală locală.
 
Similare
RECOMANDĂRI