Ministerul Agriculturii lansează cel de-al treilea apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvenţiilor
Vizualizari:

Ministerul Agriculturii lansează cel de-al treilea apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvenţiilor

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) lansează de astăzi cel de-al III apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvenţiei în avans pentru proiecte de dezvoltare rurală şi îmbunătăţire a nivelului de trai şi de muncă în mediul rural.

Astfel, dosarele de solicitare a subvenţiei în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală, vor fi depuse până pe 27 ianuarie 2021, la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).

Conform Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019,  subvenţii vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin:

Măsură 1: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;

Măsură 2: Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale;

Măsură 3: Diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole.  

Pentru măsurile 1 şi 2, valoarea subvenţiei acordate va constitui 80% din valoarea totală a investiţiei eligibile, dar nu va depăşi suma de 3 000 000 lei.  

Pentru măsura 3, valoarea subvenţiei acordate va constitui 50% din valoarea investiţiei eligibile, dar nu va depăşi suma de 1 000 000 lei.

Totodată, pentru fiecare măsură nominalizată, alocaţia financiară anuală din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural constituie un cuantum de până la 5%.

Pentru ca proiectele să fie eligibile, acestea trebuie să fie  implementate într-o localitate rurală, solicitantul de subvenţii să deţină unu deviz de cheltuieli ale lucrărilor şi/sau serviciilor prevăzute, iar durata de implementare a proiectului să nu depăşească 24 de luni.

Regulamentul privind acordarea pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, îmbunătăţirii şi dezvoltării publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale, menţionează că eligibili pentru obţinerea subvenţiilor în avans sunt: unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate şi comune, precum şi oraşe cu o populaţie de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populaţiei şi al locuinţelor) pentru măsurile 1 şi 2 şi persoanele juridice sau fizice înregistrate în localităţile rurale care lansează sau dezvoltă activităţi non agricole pentru măsura 3.

Documentele privind depunerea şi obţinerea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiţi aici.
Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.
 

Similare
RECOMANDĂRI