Peste 100 de cereri de subvenţionare au fost depuse până acum la AIPA
Sursa foto:AIPA Vizualizari:

Peste 100 de cereri de subvenţionare au fost depuse până acum la AIPA

În perioada 17 februarie - 20 mai 2020 s-a desfăşurat primul apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvenţiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural. Astfel, conform datelor obţinute ca urmare a procesării preliminare, AIPA a recepţionat 103 cereri de solicitare a subvenţiei în avans, cu planificarea investiţilor în dezvoltarea mediului rural de circa 160 mil. lei. 

De menţionat că aportul statului pentru dezvoltarea proiectelor investiţionale urmează a fi de peste 128,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

În cadrul primului apel, unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi au depus mai multe dosare, astfel că ponderea acestora din totalul dosarelor recepţionate constituie 96,1% (99 dosare) şi doar 3,9% (4 dosare) din proiectele investiţionale urmează a fi implementate de entităţi economice din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole.

Urmare a examinării preliminate a cererilor recepţionate de către secţiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 67% dintre acestea (69 dosare) sunt depuse în cadrul măsurii nr. 2 „Renovarea şi dezvoltarea localităţilor rurale”. Astfel, autorităţile publice locale planifică dezvoltarea a 69 proiecte investiţionale, iar suma subvenţiei solicitată din Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural ar constitui circa 65,4 mil. lei. 
Investiţiile în „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale” (măsura nr. 1) sunt vizate de 29,1% din dosarele depuse, ceea ce relevă că cu, suportul statului, prin subvenţii în avans, vor fi dezvoltate 30 proiecte investiţionale. În acest sens, autorităţile publice locale au solicitat subvenţii din Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural în sumă de 60,9 mil. lei. 

O pondere mai redusă o deţin cererile de solicitare a subvenţiilor în avans pentru „Diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole” (măsura nr. 3). Astfel, 3,9% (4 dosare) vizează investiţiile în crearea sau dezvoltarea activităţilor non-agricole, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agroalimentare tradiţionale. În acest sens, entităţile economice au solicitat subvenţii din Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural în sumă de 1,5 mil. lei.

De menţionat că, cele 103 dosare depuse de solicitanţii de subvenţii în avans, urmează a fi examinate de oficiul central al Agenţiei şi remise Comisiei de evaluare şi selectare pentru evaluarea planurilor investiţionale conform criteriilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.476/2019.
Similare
RECOMANDĂRI