Unele cote de impozit ar putea fi majorate anul viitor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Unele cote de impozit ar putea fi majorate anul viitor

Unele cote de impozitare ar putea fi majorate în anul 2020. Măsura are drept scop uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor, care va asigura simplificarea procesului de administrare fiscală şi asigurarea echităţii fiscale pe orizontală, se spune în proiectul politicii fiscale şi vamale, propuse spre consultări publice de Ministerul Finanţelor.

Potrivit proiectului politicii fiscale şi vamale pentru 2021, impozitul aplicat pentru darea în locaţiune persoana fizică către persoana juridică, cu excepţia terenurilor agricole va fi majorat de la 10% la 12%.

De asemenea, va fi majorat impozitul pentru darea în locaţiune persoana fizică către persoana fizică, de la 7% până la 12%.

Majorată va fi şi cota de impozitare aplicată pentru vînzarea mărfurilor (consignaţie), de la 10% la 12%.

În acelaşi timp, pentru a asigura atractivitatea investiţională a economiei naţionale, cota de impozitare a veniturilor din dividende se propune a fi menţinută la nivelul de 6%, ceea ce va reprezenta 50% din cota standard. La fel, cu 50% din cota standard (6%) urmează a fi impozitate veniturile obţinute de persoanele fizice şi achiziţioneri de la vânzarea producţiei agricole.
 
De asemenea, ţinând cont de implementarea recentă, precum şi având în vedere aplicarea unei baze impozabile specifice, se propune menţinerea aceloraşi cote de impozitare pentru: - regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (4% din venitul din vânzări, cu unele excepţii); - regimul fiscal aplicat activităţii independente (1% din venitul din vânzări); - regimul fiscal aplicat rezidenţilor parcurilor IT (7% din venitul din vânzări).


 

Ministerul Finanţelor solicită prezentarea propunerilor la adresa electronică: [email protected] până la data de 15 octombrie 2020, cu subiectul „Propunere – politica fiscală şi vamală 2021”.

Urmare a recepţionării şi examinării tuturor propunerilor de politici la documentul privind măsurile de politică fiscală şi vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanţelor va definitiva şi prezenta pentru consultări public proiectul de lege, ulterior transmis Guvernului spre aprobare şi respectiv Parlamentului spre adoptare.

Similare
RECOMANDĂRI