Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură
Sursa foto:parlament.md Vizualizari:

Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură

Aproape de miezul nopţii, după ora 22:00, Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, modificarea mecanismului de numire a Procurorului General. 

Potrivit modificărilor legislative, candidatul la funcţia de Procuror General trebuie să aibă o experienţă profesională de cel puţin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puţin 5 ani în funcţia de procuror sau judecător sau 8 ani în funcţia de avocat sau ofiţer de urmărire penală.

Concursul pentru funcţia de Procuror General va consta din două etape. Prima va fi cea a preselecţiei candidaţilor de către Comisia constituită de Ministerul Justiţiei, iar a doua – selecţia candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). 

Numirea Procurorului General de către Preşedintele ţării se va face la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul candidaţilor propuşi de către Comisia constituită de Ministerul Justiţiei. Comisia de concurs va consta din următorii membri: Ministrul Justiţiei, un fost judecător sau fost procuror cu o experienţă de cel puţin 10 ani în funcţia de procuror sau judecător, un expert internaţional cu vastă experienţă în procuratură sau în domeniul anticorupţie, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societăţii civile. Un expert naţional recunoscut va fi desemnat în Comisie de către Preşedintele Parlamentului. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputaţie ireproşabilă şi să aibă o experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul de specialitate. 

Consiliul Superior al Procurorilor va desfăşura interviul candidaţilor propuşi de Ministrul Justiţiei. Interviul va fi înregistrat în format video şi va fi făcut public imediat după finalizarea intervievării ultimului candidat.

În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova va respinge candidatura selectată, Consiliul Superior al Procurorilor va restitui Comisiei de concurs lista candidaţilor prezentată. În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeaşi listă sau o altă listă de candidaţi din rândul persoanelor care au depus dosarele pentru concurs sau poate decide reluarea preselecţiei candidaţilor.

La sesizarea Ministrului Justiţiei sau a Preşedintelui ţării, poate fi constituită o Comisie pentru evaluarea activităţii Procurorului General. Evaluarea activităţii Procurorului General va avea drept scop verificarea faptului dacă Procurorul General s-a implicat ilegal în activitatea unui alt procuror sau a intervenit ilegal pe lângă alte autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea oricărei chestiuni sau comiterea unor acţiuni care afectează grav imaginea Procuraturii ori independenţa procurorilor. Urmare a evaluării activităţii Procurorului General, Comisia de evaluare va întocmi un raport motivat şi va propune Consiliului Superior al Procurorilor eliberarea din funcţie a acestuia.   

Încetarea mandatului Procurorului General are loc prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

În funcţia de adjunct al Procurorului General va fi numită persoana care are o experienţă de cel puţin 5 ani în funcţia de procuror în ultimii 15 ani şi dispune de capacităţi organizatorice.

Totodată, proiectul mai prevede extinderea numărului de membri ai CSP de la 12 la 15 membri.  

Autorul proiectului de lege este Guvernul. Iniţiativa a fost susţinută cu voturile a 55 de deputaţi.

Similare
RECOMANDĂRI