Un primar din Anenii Noi a încheiat un acord adiţional cu fiica sa, încălcând regimul juridic al conflictului de interese
Sursa foto:http://ani.md Vizualizari:

Un primar din Anenii Noi a încheiat un acord adiţional cu fiica sa, încălcând regimul juridic al conflictului de interese

Un primar din Anenii Noi a încheiat un acord adiţional cu fiica sa, care este fondator şi conducător al unei Gospodării Ţărăneşti, încălcând astfel regimul juridic al conflictului de interese. Este vorba despre acordul de modificare a contractului de arendă a terenurilor, contract ce a fost semnat încă în 2012.

Potrivit legii, primarul nu are dreptul să încheie acte juridice cu persoane apropiate, pentru că generează un conflict de interese. Iar în asemenea situaţii, subiectul trebuie să informeze Autoritatea Naţională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află şi să nu încheie actul juridic până la soluţionarea conflictului de interese.

Primarul nu a întreprins aceste acţiuni, fapt prin care a încălcat prevederile Legii 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale.

În cadrul controlului, primarul a fost informat despre declanşarea procedurii de control, elementele identificate, precum şi despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare. Acesta şi-a exprimat în scris punctul de vedere, în care a menţionat că prin acest acord el nu şi-a favorizat fiica şi nici nu a adus prejudicii primăriei.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanţa de contencios administrativ, Autoritatea Naţională de Integritate va sesiza Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat în vederea revocării primarului din funcţie, cu decăderea din dreptul de a exercita funcţii publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.

Similare
RECOMANDĂRI