DOC. Deputaţii instituie un nou mecanism de control şi de sancţionare a conducătorilor autorităţilor publice aflate sub control parlamentar
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

DOC. Deputaţii instituie un nou mecanism de control şi de sancţionare a conducătorilor autorităţilor publice aflate sub control parlamentar

Deputaţii au votat un proiect prin care se instituie noi mecanisme de control şi de sancţionare a conducătorilor unor autorităţi publice aflate sub control parlamentar.

Proiectul vizează Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Consiliul Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

Principalele prevederi ţin de instituirea mecanismului de control şi de sancţionare a conducătorilor acestora în caz de executare necorespunzătoare a atribuţiilor delegate conform legislaţiei sau exercitării activităţii defectuoase, inclusiv prin revocarea din funcţie. 

Autorii iniţiativei menţionează că acordarea dreptului Parlamentului de a revoca din funcţie membrii autorităţilor publice autonome urmare a audierii rapoartelor anuale de activitate vine să responsabilizeze organele de conducere ale acestor autorităţi în faţa Legislativului.
 

Similare
RECOMANDĂRI