Experţii din sfera drepturilor omului la nivel de experţi dintre Chişinău şi Tiraspol, au revenit la dialog după o pauză de 18 luni
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Experţii din sfera drepturilor omului la nivel de experţi dintre Chişinău şi Tiraspol, au revenit la dialog după o pauză de 18 luni

Grupurile de lucru pentru drepturile omului la nivel de experţi între Chişinău şi Tiraspol s-au întrunit astăzi după o pauză de un an şi jumătate (ultima şedinţă a avut loc în data de 22 mai 2020). Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, Oficiului Avocatului Poporului şi Biroului politici de reintegrare.

Agenda propusă de Chişinău a cuprins subiecte de actualitate din domeniul drepturilor omului, în special a fost reiterată necesitatea identificării şi punerii în aplicare a unui mecanism eficient de monitorizare şi de intervenţie, cu implicarea societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului şi a organizaţiilor internaţionale relevante, întru examinarea cazurilor individuale de încălcare a drepturilor omului, oferirea sprijinului necesar, difuzarea materialelor informative utile, realizarea iniţiativelor de consolidare a încrederii sub egida programelor de asistenţă implementate pe teritoriul Republicii Moldova ş.a.

În cadrul şedinţei s-au readus în vizor un şir de cazuri individuale de rezonanţă (Glijin A., Horjan O., minorii Paterău E. şi M.), fiind reiterată necesitatea intensificării eforturilor în vederea contribuirii la protecţia/ restabilirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în corespundere cu standardele universal garantate şi recunoscute.

Delegaţia R. Moldova a accentuat indispensabilitatea asigurării condiţiilor adecvate de funcţionare a penitenciarelor nr.8 şi nr.12 din or.Bender, cu eliminarea dificultăţilor existente, asigurarea permanentă a liberei circulaţii la/ de la locul de muncă al colaboratorilor, aprovizionarea nestingherită cu bunuri de strictă necesitate (produse alimentare, medicamente, carburanţi etc), asigurarea neîncetată cu resurse energetice şi de comunicaţii, excluderea impedimentelor în procesul de escortare a deţinuţilor ş.a.

Pe linia de activitate a Oficiului Avocatului Poporului a fost reiterată propunerea asigurării accesului reprezentanţilor instituţiei Ombudsmanului în locurile privative de libertate, centrele sociale/ medicale/ educaţionale din regiunea transnistreană.

La rândul lor, experţii de la Tiraspol au readus pe agendă problema transportului auto din abordarea pretinsei încălcări a dreptului la libera circulaţie pentru unele categorii de autovehicule în contextul interdicţiei aplicate la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene, delegaţia R. Moldova evidenţiind că întotdeauna întreprinde măsuri de sprijin pentru cetăţenii de pe întreg teritoriul, cu asigurarea conformităţii la angajamentele internaţionale/ bilaterale în vigoare, iar de exemplu în sfera ocrotirii sănătăţii aceste măsuri de asistenţă sunt multiple şi permanente pentru locuitorii din stânga Nistrului şi mun. Bender (poliţe de asigurare medicală obligatorie, oferirea medicamentelor compensate, generarea certificatelor unice de vaccinare anti-COVID-19 pe întreg teritoriul ţării ş.a.).

Cu referire la tematica dosarelor penale şi a cazului lui Samonii A., reabordate de către Tiraspol, Chişinăul a punctat repetat necesitatea depolitizării aspectelor ce ţin de materia procesual-penală şi evitării ingerinţelor în orice formă în activitatea organelor de înfăptuire a justiţiei deoarece aceasta nu poate face obiect al negocierilor şi poate implica formele de răspundere juridică corespunzătoare.

Similare
RECOMANDĂRI