Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

„România în fiecare zi”. Mitropolitul Dosoftei, cărturarul trecut în rândul sfinţilor de către Biserica Ortodoxă Română

Dosoftei (la naştere: Dimitrie Barilă; născut la 26 octombrie 1624, în Suceava, Suceava şi decedat pe 13 decembrie 1693, a fost un cărturar român, mitropolit al Moldovei, poet şi traducător. În 2005 Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinţilor.

A învăţat în Iaşi probabil la Colegiul întemeiat în 1640 la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, apoi la Şcoala Frăţiei Ortodoxe din Liov, unde a făcut studii umaniste şi de limbi. Cunoştea limba elenă, latina, slavona şi polona.

Călugărit la Probota sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huşi (1658 - 1660) şi Roman (1660 - 1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 şi 1675 - 1686).

După 1665 începe lucrul la opera sa „Psaltirea în versuri”, pe care o va tipări la mănăstirea Uniev din Ucraina în 1673.[3] Pentru elaborarea Psaltirii în versuri a consultat o ediţie grecească a Vulgatei şi Psaltirea în versuri a lui Jan Kochanowski „Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, în care întâlnim elemente care amintesc foarte bine ritmul şi sistemul de rimă al poporului, poate fi socotită ca începutul poeziei scrise a românilor”.

A fost unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, fiind primul poet naţional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte, primul traducător al cărţilor de slujbă în româneşte în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii, unul dintre primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică şi care a contribuit la formarea limbii literare româneşti.

Să nu uităm să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României, prin intermediul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
 
Similare
RECOMANDĂRI