Ce proiecte au fost declarate câştigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret 2021
Vizualizari:

Ce proiecte au fost declarate câştigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret 2021

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării anunţă lista proiectelor câştigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret 2021, desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor.

Astfel, comisia de experţi a declarat învingătoare 33 de proiecte. Suma totală alocată pentru Programul de Granturi destinat organizaţiilor de tineret, finanţat de la bugetul de stat, constituie cca 8 milioane de lei.
 
Menţionăm că, în total, pentru participare la concurs au fost depuse 69 de proiecte. Principalele criterii pentru selectarea proiectelor câştigătoare au fost: relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica naţională de tineret; interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori; definirea clară a obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART; definirea clară a participanţilor/beneficiarilor; estimarea realistă, în concordanţă cu activităţile planificate; capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; consistenţa acţiunilor de promovare; durabilitatea proiectului; capacitatea de realizare şi experienţa organizaţiei.
 
Scopul concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret este de a  asigura crearea oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.
 
Lista proiectelor câştigătoare în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru organizaţiile de tineret
 
Similare
RECOMANDĂRI