„Limba noastră-i o comoară”: Elevii, îndemnaţi să participe la un concurs
Sursa foto:edu.gov.md Vizualizari:

„Limba noastră-i o comoară”: Elevii, îndemnaţi să participe la un concurs

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a lansat concursul republican pentru elevi „Limba noastră – i o comoară”, ediţia a IV-a. Scopul concursului este cultivarea responsabilităţii tinerei generaţii pentru comunicarea corectă şi promovarea modelului vorbitorului cult în limbă română.

La Concurs pot participa elevii claselor I - XII din toate instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi ciclul II din ţară.
 
Concursul se desfăşoară pe niveluri de vârstă şi de pregătire:
- Nivelul I – clasele I – a IV-a;
- Nivelul II – clasele a V-a – a IX-a;
- Nivelul III – clasele a X-a – a XII-a.
 
Dosarul pentru concurs trebuie să includă: formularul de înscriere la Concursul  republican  „Limba noastră-i o comoară”, ediţia a IV-a; materialul video în format digital de maxim 3 minute în care participanţii vor ţine cont de:
-promovarea diversităţii lingvistice şi a dialogului intercultural;
-conştientizarea importanţei utilizării şi păstrării limbii materne;
-dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română şi limba maternă;
-cunoaşterea valorilor culturale şi a propriei identităţi;
-încurajarea interacţiunii dintre diferite popoare;
-dezvoltarea creativităţii şi spiritului civic la elevi;
-demonstrarea competenţelor civice, morale şi interpersonale ale elevilor.
 
Filmuleţele pot fi realizate cu suportul unui cadru didactic - mentor sau împreună cu părinţii elevilor participanţi.
 
Participanţii prezintă electronic materialele pentru participare la adresa electronică[email protected]”, până la data de 30 octombrie, ora 17:00.
 
Pentru fondul de premiere Ministerul Educaţiei, Culturii şi cercetării a alocat: 
-Premiul Mare -  1 premiu în valoare de 4 000 lei;
- Premiul I - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate, a câte 3 000 lei;
-Premiul II - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate, a câte 2 000 lei;
- Premiul III - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate,  a câte 1000 lei;
- Menţiuni - 2 menţiuni a câte 500 lei.
 
Valoarea premiilor pentru profesorul - mentor este:
-Premiul Mare -  1 premiu în valoare de 4 000 lei;
- Premiul I - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate, a câte 3 000 lei;
- Premiul II - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate, a câte 2 000 lei;
- Premiul III - 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de şcolaritate, a câte 1000 lei;
- Menţiuni - 2 menţiuni a câte 500 lei.
 
Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit şi nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul şi conţinutul lor. 
Similare
RECOMANDĂRI