Peste 341 de mii de locuitori din regiunea transnistreană deţin cetăţenia R. Moldova, iar alţi 316 de mii posedă paşapoarte biometrice
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Peste 341 de mii de locuitori din regiunea transnistreană deţin cetăţenia R. Moldova, iar alţi 316 de mii posedă paşapoarte biometrice

Peste 341 de mii de locuitori din regiunea transnistreană deţin cetăţenia Republicii Moldova, peste 316 de mii posedă paşapoarte naţionale biometrice şi aproape 25 de mii au obţinut în ultimii 5 ani permise de conducere emise de autorităţile de la Chişinău.

Conform informaţiilor extrase din bazele de date ale Agenţiei Servicii Publice se constată că 350 859 de locuitori domiciliaţi în stânga Nistrului şi mun. Bender figurează în Registrul de stat al populaţiei, dintre care 341 682 deţin cetăţenia Republicii Moldova, inclusiv 316 548 posedă paşapoarte ale cetăţeanului Republicii Moldova şi 284 664 buletine de identitate.

Totodată, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.815/2005 se atestă că 2268 de agenţi economici din regiunea transnistreană sunt înregistraţi în Republica Moldova.

La fel, se observă o dinamică ascendentă de preschimbare a permiselor de conducere de model naţional în baza mecanismului de preschimbare oferit persoanelor cu domiciliu în regiunea transnistreană, posesoare de înscrise confirmative regionale şi de acte de identitate aprobate prin Legea nr. 273/1994, pentru perioada anilor ianuarie 2017-martie 2022 au fost obţinute 24 977 de permise emise de autorităţile competente ale Republicii Moldova.

Aceste tendinţe denotă interesul sporit al locuitorilor şi al companiilor din raioanele de est ale R: Moldova de a poseda acte de model naţional şi de a desfăşura activitate antreprenorială în conformitate cu rigorile cadrului normativ în vigoare al Republicii Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI